× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Július 7. Hitehagyottak és hűségesek

„Akkor sokan megbotránkoznak, elárulják egymást, és gyűlölik egymást.” (Mát 24,10) {Mar 196.1}   

„Amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de nem engedelmeskedtek az igazságnak, s ezért nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek. Mivel egyesülnek a világgal, azonosulnak szellemével, s szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét. És amikor a próba jön, csak a könnyű és népszerű utat tudják választani. Tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használják. Korábbi testvéreik legelkeseredettebb ellenségeivé válnak. Amikor a szombatünneplőknek a törvény előtt kell megvédeniük hitüket, ezek a hitehagyók Sátán legaktívabb eszközeiként fogják meghazudtolni és vádolni őket. Rágalmakkal és gyanúsítgatásokkal ellenük hangolják a hatalmasságokat.” (A nagy küzdelem, 608. o., Korszakok nyomában, 541–542. o.) {Mar 196.2}   

„Az Isten népe előtt álló gyötrelmes idő olyan hitet igényel, amely nem ingadozik. Isten gyermekeinek meg kell mutatniuk, hogy egyedül Őt imádják, és semmilyen áron, még az életük árán sem lehet rábírni őket, hogy akár a legkisebb engedményt tegyék a hamis vallásosság javára. (…) {Mar 196.3}   

Ekkor az arany különválik a salaktól. Világosan meg lehet majd különböztetni az igazi kegyességet annak látszatától és hamisítványától. Sok »csillag«, akiknek ragyogását megcsodáltuk, eltűnik a sötétben. Akik magukra vették a templom ékességét, de nem öltötték fel Krisztus igazságát, azok mezítelenségük rútságában jelennek majd meg. {Mar 196.4}   

A Föld lakói között – szétszórtan minden országban – ott vannak azok, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. Mint az ég csillagai, amelyek csak éjszaka tűnnek elő, ezek a hűségesek akkor fognak felragyogni, amikor »sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket«. …a legsötétebb hitehagyás órájában, amikor Sátán a legnagyobb erőfeszítéseket teszi azért, hogy halálbüntetés terhe mellett »mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal« (Jel 13,16) felvétesse a hamis nyugalomnap hűségjelét, akkor a Krisztushoz hűségesek, »feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei… fénylenek, mint csillagok e világon« (Fil 2,15). Minél sötétebb az éjszaka, annál fényesebben tündökölnek.” (Próféták és királyok, 512., 188–189. o., magyar kiadás: 317., 119–120. o.) {Mar 196.5}