× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Július 8. Krisztus kezén kívül mindenki másét el kell engednünk

„És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.” (Mát 10,36) {Mar 197.1}   

„Amikor Isten törvényét érvénytelenítik, és az egyházat ádáz üldözések rostálják meg, sokan lesznek, akikről azt feltételezték, hogy igazi keresztények, de ámító lelkekre figyelnek, és elárulják szent megbízatásukat. Ők lesznek Krisztus követőinek legádázabb üldözői. »Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják.« (Csel 20,30) Sokan pedig »hitető lelkekre figyelmeznek majd« (1Tim 4,1). (…) {Mar 197.2}   

Akik hitehagyókká válnak a megpróbáltatás idején, saját biztonságuk érdekében hamisan tanúskodnak és elárulják hittestvéreiket. Elmondják, hol rejtőzködnek Krisztus követői, farkasokat küldve a nyomukba. Krisztus figyelmeztetett bennünket erre, hogy ne lepődjünk meg a barátok és rokonok kegyetlen, természetellenes eljárásán.” (Review and Herald, 1897. június 8.; 1898. december 20.) {Mar 197.3}   

„Rájövünk majd, hogy Krisztus kezén kívül mindenki másét el kell engednünk. Hűtlennek bizonyulnak a barátok, és elárulnak bennünket. Az ellenség által megcsalt rokonok azt gondolják, Istent szolgálják azzal, ha szembefordulnak velünk. Mindent megtesznek azért, hogy nehéz helyzetbe kerüljünk és megtagadjuk hitünket. De kezünket Krisztus kezére bízhatjuk a sötétség és veszedelem közepette.” (21. kézirat, 1889) {Mar 197.4}   

„Krisztus követőinek számítaniuk kell arra, hogy gúnyosan megmosolyogják és szidalmazzák őket. Szavaikat és hitüket helytelenül értelmezik. A hidegséget és megvetést talán nehezebb elviselni, mint a vértanúságot… {Mar 197.5}   

Szülők szembefordulnak gyermekeikkel, akik elfogadják a népszerűtlen igazságot. Lázadással vádolják majd azokat, akik lelkiismeretesen szolgálják Istent. A vagyon, amely a végrendelet szerint olyanokat illet, akik hiszik az isteni igazságot, más kezekbe kerül. A gyámok elrabolják majd az árvák és özvegyek jogos járandóságát. Akik nem engednek az ördögnek és a lelkiismeretet kényszerítő törvényeknek, prédának teszik ki magukat. Emberek teszik rá a kezüket olyan birtokokra, amelyekhez semmi joguk. Az apostol szavai igazolódnak a közeljövőben: »Mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.«” (30/a levél, 1892) {Mar 197.6}