× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Július 10. Vértanúk az utolsó napokban

„A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.” (Ján 16,2) {Mar 199.1}   

„Világunkban mindenkinek választania kell, hogy a két zászló közül melyik alá sorakozik, kinek a vezetését fogadja el.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 48. o.) {Mar 199.2}   

„Két sereg sorakozik fel, és a köztük lévő különbség olyan jelentős lesz, hogy sokan meggyőződnek az igazságról és Isten népe oldalára állnak. Az utolsó összecsapás előtt sokakat bebörtönöznek, sokaknak menekülni kell, és sokan szenvednek mártíromságot Krisztusért, mert kiálltak az igazság védelmében.” (6. kézirat, 1889) {Mar 199.3}   

A rendelettel, amely Isten törvényét megsértve a pápaság által felállított intézményt kényszeríti az emberekre, nemzetünk teljesen elszakad majd az igaz tettetektől. {Mar 199.4}   

„Ahogyan a tanítványok számára a római hadak közeledése Jeruzsálem közeli pusztulásának a jele volt, úgy szolgál a hitehagyás jelül nekünk: a kegyelem angyala bontogatja szárnyát. Elhagyni készül a Földet, hogy soha ne térjen vissza. Ekkor Isten népét nagy megpróbáltatások érik – a próféták ezt Jákob nyomorúsága idejének nevezik. A hűséges üldözöttek kiáltása az égig száll majd. S amint Ábel vére az égre kiáltott, ugyanígy hallja Isten a vértanúk szavát: »Urunk, Te szent és igaz, meddig nem tartasz még ítéletet és nem állsz bosszút vérünkért a föld lakóin?« (Jel 6,10)” (Bizonyságtételek V., 451. o., magyar kiadás: 330. o.) {Mar 199.5}   

„Amikor az ötödik pecsétet megnyitották, János, a Jelenések könyvének szerzője látta az oltár alatt azok csoportját, akiket megöltek Isten Igéjéért és Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Ezután jutunk el a Jelenések 18. fejezetében leírt jelenetekhez, amikor a hűségeseket és igazakat Isten kihívja Babilonból.” (HNA Biblia-kommentár VII., 968. o.) {Mar 199.6}   

„Krisztus visszaadja majd az elvett életet, mert Ő az életadó. Halhatatlan élettel szépíti meg az igazakat.” (Review and Herald, 1897. december 7.) {Mar 199.7}