× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Július 14. Isten mindvégig velünk lesz

„És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én terólad el nem feledkezem.” (Ésa 49,14–15) {Mar 203.1}   

„Sátán csodákat tesz majd, hogy megtévesszen. Uralmát mindenek felett valónak tünteti fel. Úgy tűnik, hogy az egyház is elbukik, azonban mégsem nem esik el. Megmarad, mialatt a bűnösök Sion falán kirostáltatnak – a polyva elválik a drága gabonától. Ez rettenetes megpróbáltatás, de meg kell történnie. Csak akik győztek a Bárány vére és bizonyságtételének beszéde által, találtatnak majd hűnek és igaznak, akiken nincs a bűn foltja és szennye, és akiknek szájában nincs álnokság… Ők a maradék: megtisztítják lelküket az igazságnak való engedelmesség által, erőt gyűjtenek a próbákból, s a szentség szépségét nyújtják a mindenütt tapasztalható hitehagyás közepette.” (HNA Biblia-kommentár, 911. o.) {Mar 203.2}   

„Tudom, hogy az Úr szereti egyházát, s azt nem szabad feldarabolni vagy független egységekre szakítani. Ez hatalmas következetlenség lenne. A legkisebb bizonyítékunk sincs arra nézve, hogy ilyesminek be kellene következnie. Akik hallgatnak erre a hamis üzenetre és másokat is igyekeznek befolyásolni, azok olyan megtévesztés áldozatai, mely további csalások befogadására készíti elő őket, és végül a megsemmisülésükhöz vezet. (…) {Mar 203.3}   

Nem léphetünk le az Úr által készített alapokról. Nem léphetünk be semmilyen új szervezetbe, mert az egyenlő lenne az igazság elhagyásával.” (Selected Messages II., 68–69., 390. o., Szemelvények E. G. White írásaiból II., 66., 369. o.) {Mar 203.4}   

„Bátorítást és áldást nyertem, amint megértettem, hogy Izráel Istene még mindig vezeti népét, és továbbra is velük lesz, mindvégig.” (Generálkonferenciai Bulletin, 1913. május 27., 165. o.) {Mar 203.5}   

„Az egyház, amely Isten legdrágább kincse a Földön, nemsokára megvívja legnagyobb küzdelmét. A gonoszok szövetségét alulról jövő erő hatja át. Sátán minden lehetséges módon gyalázza a választottakat, akiket nem tudott becsapni és megtéveszteni találmányaival és hamisságaival. De Krisztus, akit az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelt jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát, aki képviselőnk és vezetőnk, vajon bezárja szívét, visszavonja kezét, vagy megmásítja ígéretét? Nem, soha, soha.” (Bizonyságtételek prédikátoroknak, 20. o.) {Mar 203.6}