× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Július 17. Sátán megszemélyesíti Krisztust II.

„Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.” (2Kor 11,14) {Mar 206.1}   

„Isten népe elleni utolsó hadjáratában Sátán úgy készíti elő csalásait, hogy az emberek őrá ne is gondolhassanak. »Mert hogyha az, aki jő, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek.« (2Kor 11,14) Sátán hatalma legvégső határáig megy, hogy zaklassa, kísértse és félrevezesse Isten népét. {Mar 206.2}   

Aki szembe mert szállni Krisztussal, és kísérteni, gúnyolni merészelte Urunkat, s akinek volt hatalma arra, hogy felvigye Őt a templom ormára és egy igen magas hegyre, a mostani nemzedék felett is gyakorolni fogja hatalmát, pedig mi, emberek, messze alulmaradunk bölcsességben Jézushoz képest. {Mar 206.3}   

Sajnos a legtöbben szinte teljesen tudatlanok Sátán magasrendű intelligenciája és ereje felől. Sátán csodálatos módon fog hatni azok testére, akik természetüknél fogva is hajlanak arra, hogy megtegyék, amit kínál.” (Üzenet az ifjúságnak, 51–52. o.) {Mar 206.4}   

„Jézust megszemélyesítve jön majd el Sátán, hatalmas csodákat művelve. Az emberek leborulnak előtte, és imádják őt, mintha Jézus Krisztus lenne. {Mar 206.5}   

Ránk parancsolnak majd, hogy imádjuk ezt a lényt, akit a világ Krisztusként dicsőít. Mit tegyünk akkor? Mondjuk meg, hogy Krisztus pontosan ilyen ellenségre figyelmeztetett minket: annak cselvetéseire, aki az ember legnagyobb rosszakarója, mégis Istennek mondja magát. Meg kell mondanunk, hogy amikor Jézus Krisztus valóban megjelenik, hatalommal és nagy dicsőséggel jön, tízezerszer tízezer és ezerszer ezer angyal kíséretében, s amikor eljön, meg fogjuk ismerni a hangját. (…) {Mar 206.6}   

Eljön az idő, amikor Sátán a szemünk láttára visz véghez csodát, azt állítva, hogy ő a Krisztus; és ha nem állunk szilárdan Isten igazságán, eltérít majd annak alapzatáról. (…) {Mar 206.7}   

Sátán eltökélte, hogy mindvégig folytatja a háborút. Úgy jön el, mint a világosság angyala, azt állítva magáról, hogy ő Krisztus. Így akarja megcsalni a világot. Diadala azonban rövid életű lesz. Semmiféle vihar vagy szélvész sem tudja elmozdítani azokat, akik megvetették lábukat az örök igazságon. Ők meg tudnak állni a szinte általánossá vált hitehagyás közepette.” (HNA Biblia-kommentár VI., 1105–1106. o.; VII., 911. o.) {Mar 206.8}