× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Július 19. Pajzsunk Sátán hatalma ellen

„És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára.” (Jel 13,13) {Mar 208.1}   

„Mialatt az utolsó napok veszedelmei környékezik Isten népét, Sátán mindent megtesz, hogy hitüket megdöntse. Látja, hogy csaló hatalmával már elérte az egyházak álomba szenderedését. Kellemes álbölcseletekkel, hazug csodákkal tartja őket irányítása alatt. Angyalait ezután arra utasítja, hogy főként azok útjába állítsanak csapdákat, akik Krisztus második eljövetelét várják, és arra törekszenek, hogy Isten minden parancsát megtartsák. {Mar 208.2}   

Figyelmeztetést kaptunk, hogy az utolsó napokban Sátán jeleket és hazug csodákat tesz. A próbaidő lejártáig cselekszi ezeket, hogy így bizonyítsa: ő a világosság, nem pedig a sötétség angyala.” (Review and Herald, 1885. november 17.) {Mar 208.3}   

„Sátán eljön, hogy ha lehet, megcsalja még a választottakat is. Azt állítja, hogy ő Krisztus. Nagy egészségügyi missziót színlel, s tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára, hogy bebizonyítsa: ő az Isten.” (Medical Ministry [Egészségügyi szolgálat], 87–88. o.) {Mar 208.4}   

„Az ördög hamis csodái ejtik majd foglyul a világot: Sátán tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára. Csodákat tesz, és hatalma az egész világon meg fog nyilvánulni.” (Selected Messages II., 51. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 49. o.) {Mar 208.5}   

„Lesznek, akik abba a kísértésbe esnek, hogy Istentől származónak tartják majd ezeket a csodákat. Betegek gyógyulnak meg a szemünk láttára, csodák történnek előttünk. Készen állunk-e a próbákra, amikor Sátán hazug csodákat cselekszik mindenki előtt? Sokakat csapdába ejt, és fogságba hurcol majd. Ha az emberek eltérnek Isten világos rendeleteitől és parancsolataitól, ha hisznek a mesékben, ez oda vezet, hogy ezeket a hamis csodákat is elhiszik. Most mindannyiunknak törekednünk kell felfegyverkezni a küzdelemre, amelyben rövidesen részt kell vennünk. Az Isten szavába vetett hit, az Ige imádkozó tanulmányozása és gyakorlatba való átültetése lesz a pajzsunk Sátán hatalma ellen, és Krisztus – vére által – győzőkké tesz bennünket.” (Bizonyságtételek I., 302. o., magyar kiadás: 286. o.) {Mar 208.6}