× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Július 21. Hamis csodáknak lehetünk tanúi

„Mindenfelé nagy földindulások lesznek, éhségek és döghalálok, rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.” (Luk 21,11) {Mar 210.1}   

„Amint közeledünk a véghez, a pogány hatalom mind nagyobb pompával, mind díszesebb külsőségek közepette jelenik meg. A megtévesztés ereje óriási lesz, mindenütt hamis csodáknak lehetünk tanúi.” (Bizonyságtételek prédikátoroknak, 117–118. o.) {Mar 210.2}   

„A Megváltó próféciájának, mely Jeruzsálem pusztulását jövendöli meg, lesz egy másik teljesedése is, olyan romlás, amelynek Jeruzsálem rettenetes elpusztítása csak halvány árnyéka volt. A kiválasztott város sorsában annak a világnak a pusztulását láthatjuk, amely elutasítja Isten kegyelmét, és lábbal tiporja törvényét. (…) {Mar 210.3}   

Vészt és pusztulást jósló jelek és csodák történtek. Az éjszaka közepén természetellenes világosság fénylett a templom és az oltár felett... Hadiszekerek és csatára gyülekező harcosok képe jelent meg a felhőkön.” (A nagy küzdelem, 36., 29. o., Korszakok nyomában, 34., 28. o.) {Mar 210.4}   

„Az elmúlt péntek reggel (1906. augusztus 24.), mielőtt felébredtem, egy igen mély benyomást keltő jelenet bontakozott ki előttem. Úgy tűnt, mintha álomból ébrednék, de nem az otthonomban. Az ablakból rettenetes tűzvészt láttam. Nagy tűzlabdák hullottak a házakra, és ezekből a labdákból tüzes nyilak röpködtek minden irányba. Nem lehetett megfékezni a pusztító tüzeket. Az emberek rémülete leírhatatlan volt.” (Evangelizálás, 29. o.) {Mar 210.5}   

„Nemsokára félelmetes természetfölötti jelenségek lesznek az égen, a csodákat művelő démonok hatalmának jeleként. Az ördögi lelkek bejárják az egész világot. Elmennek a földi uralkodókhoz, hogy rávegyék őket a csalásra, és arra, hogy Sátánnak segítsenek a menny ellen vívott utolsó csatájában. Az ördögi lelkek közreműködésével Sátán uralkodókat és alattvalókat egyaránt elámít. Magukat Krisztusnak mondó emberek jelennek meg, igényt tartva a világ Megváltóját megillető címre és imádatra. Csodákat tesznek, gyógyítanak, és azt állítják, hogy olyan kinyilatkoztatásokat kaptak a mennyből, amelyek ellentmondanak a Szentírás bizonyságtételének.” (A nagy küzdelem, 624. o., Korszakok nyomában, 555. o.) {Mar 210.6}