× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Július 22. Isten pecsétje és a fenevad bélyege

„Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban!” (Ésa 8,16) {Mar 211.1}   

„Az élő igazak elnyerik Isten pecsétjét a próbatétel lezárulása előtt.” (Selected Messages I., 66. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból I., 60. o.) {Mar 211.2}   

„Isten jele, azaz pecsétje a szombat megtartása, amely az Úr által a teremtés emlékére létrehozott intézmény. »Azután szólt az Úr Mózesnek, mondván: Te szólj az Izráel fiainak, mondván: Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az énközöttem és tiköztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek.” (2Móz 31,12–13) Ez a bibliai ige világosan Isten és népe közötti jelnek nevezi a szombatot. A fenevad jele ennek az ellenkezője: a hét első napjának megtartása. Ez a jegy a pápai tekintély felsőbbségét elismerő embereket különbözteti meg azoktól, akik Isten tekintélyét ismerik el.” (Bizonyságtételek VIII., 117. o.) {Mar 211.3}   

„A vasárnapünneplés ma még nem a fenevad jele, s mindaddig nem is lesz az, amíg meg nem jelenik a rendelet a bálvány tisztelésére. Eljön az idő, amikor ez a nap lesz a próba.” (HNA Biblia-kommentár VII., 977. o., „A Te Igéd igazság”, 248. o.) {Mar 211.4}   

„Még senki sem vette fel a fenevad bélyegét. A próbaidő még nem jött el. Minden egyházban vannak igaz keresztények. Senki sem kárhoztatható addig, amíg nincs világossága, és nem látja a negyedik parancsolat kötelező érvényét. De amikor kiadják a rendeletet, amely kierőlteti a vasárnap megünneplését, és a harmadik angyal hangos kiáltása figyelmezteti az embereket, felszólítva őket, hogy ne imádják a fenevadat és képét, világos vonal húzódik majd a hamis és az igaz között. Akik akkor is, továbbra is megszegik a törvényt, elnyerik a fenevad bélyegét. {Mar 211.5}   

Ha az igazság világossága feltárult előtted, nyilvánvalóvá tette a negyedik parancsolat szombatját, és megmutatta, hogy Isten Igéjében semmi alapja nincs a vasárnap megünneplésének, s te még mindig a hamis szombathoz ragaszkodsz, visszautasítva, hogy megszenteld a szombatot, amelyet Isten az »én szent napomnak« nevez – felveszed a fenevad bélyegét. Mikor történik ez? Amikor behódolsz annak a rendeletnek, amely megparancsolja, hogy ne dolgozzunk vasárnap és ezen a napon imádjuk Istent – miközben tudod, hogy egyetlen szó sincs a Bibliában, amely arra utalna, hogy a vasárnap különb a többi munkanapnál. Ekkor felveszed a fenevad bélyegét, és elveted Isten pecsétjét.” (Evangelizálás, 234–235. o.) {Mar 211.6}   

„Még egy kevés idő, és Isten elpecsételi minden gyermekét. Ó, bárcsak homlokunkra kerülhetne az Úr jele, amikor az angyal kimegy, hogy elpecsételje Isten szolgáit!” (Review and Herald, 1889. január 9.) {Mar 211.7}