× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Július 28. Tudnunk kell, mi az igazság

„Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele.” (Jel 12,17) {Mar 217.1}   

„Most ugyan jelentéktelennek tartják népünket, később azonban változás következik be ebben. A keresztény világ olyan lépéseket tesz, amelyek elkerülhetetlenül előtérbe hozzák az Isten parancsait megtartókat.” (Bizonyságtételek V., 546. o., magyar kiadás: 398. o.) {Mar 217.2}   

„Az egész világ az Isten parancsolatait megtartók ellen fordul, mert nem hódolnak be a pápaságnak, nem tisztelik az antikrisztusi hatalom intézményét, a vasárnapot. Sátánnak az a szándéka, hogy kiirtassa őket a földről, s így a világ feletti uralma vitathatatlan lehessen.” (Bizonyságtételek prédikátoroknak, 37. o.) {Mar 217.3}   

„A népünk által elfogadott igazság minden tantétele a legműveltebb elmék bírálatát is kiállja; e világ legnagyobbjai is kapcsolatba kerülnek az igazsággal, tehát minden tételünket szigorú vizsgálat tárgyává kell tennünk az Írások alapján. Most még észrevétlenek vagyunk, de ez nem marad mindig így. Elkezdődtek a folyamatok, amelyek a harcvonalba állítanak bennünket, és ha a történetírók vagy a világ nagy emberei megsemmisíthetnék az általunk képviselt igazságot, megtennék. {Mar 217.4}   

Isten minden gyermekének tudnia kell, hogy mi az igazság. Fel kell készülnünk, hogy szelídséggel és félelemmel adjunk számot reménységünkről – nem gőgös, dicsekvő, önelégült módon, hanem Krisztus szellemében. Közeledik az idő, amikor egyénileg, egyedül kell számot adnunk hitünkről. Szaporodnak a vallási tévelygések, és sátáni erővel fonják körül az embereket. Nincs a Bibliának talán egyetlen hittétele sem, amelyet ne tagadnának.” (Evangelizálás, 69. o., magyar kiadás: 31. o.) {Mar 217.5}   

„Minden területen támadás ér bennünket, a legvégsőkig próbára leszünk téve. Mi nem azért akarunk kitartani hitünk mellett, mert atyáinktól örököltük. Az ilyen hit nem állja ki azt a rettenetes próbát, amely előttünk van. Tudnunk kell, miért vagyunk szombatünneplők, mi a valós oka annak, hogy kijöttünk a világból mint különálló nép… {Mar 217.6}   

A sötétség erői hatalmas támadást intéznek ellenünk, és mindazok, akik közömbösek és gondatlanok, akik földi kincseikhez vonzódnak, nem törődve azzal, hogy megértik-e Isten eljárásait – ők lesznek az igazi áldozatok. Nincs nagyobb hatalom az igazság ismereténél, amint az Jézusban van – ez tesz bennünket örökre rendíthetetlenné, s ezzel egy elkergethet ezret, és kettő tízezret is megfutamíthat.” (Review and Herald, 1884. április 29.) {Mar 217.7}