× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Július 30. A korai és a késői eső

„Ti is, Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban.” (Jóel 2,23) {Mar 219.1}   

„Isten Lelke csodálatosan megnyilatkozik a gyülekezetekben, de ez sem indítja meg azokat, akik nem alázták meg magukat az Úr előtt, s bűnvallomással és bűnbánattal nem nyitották meg szívük ajtaját. Annak az erőnek a megnyilatkozásakor, amely beragyogja a Földet Isten dicsőségével, csak egy dolgot fognak látni, amiről vakságukban azt gondolják, hogy veszélyes: felkelti félelmüket, és ellenállnak neki. Nem az elképzeléseik és várakozásaik szerint munkálkodik az Úr, ezért ellenszegülnek. »Miért nem ismerjük mi az Isten Lelkét, amikor oly sok évet töltöttünk el a munkában?« Mivel nem válaszolnak Isten figyelmeztetéseire és kérleléseire, hanem konokul mondogatják: »Gazdag vagyok és meggazdagodtam, semmire sincs szükségem.” {Mar 219.2}   

Sem a tehetség, sem a sok tapasztalat nem teszi az embert a világosság közvetítőjévé, csak ha alárendeli magát Krisztusnak, s Ő elhívja, kiválasztja és felkészíti a Szentlélek adományára. Amikor a férfiak, akik szent dolgokkal foglalkoznak, megalázzák magukat Isten előtt, az Úr fölemeli őket. Helyes ítélőképességű munkásaivá teszi őket, olyanokká, akik Isten Lelkének kegyelmében gazdagok. Jellemük rossz tulajdonságai, önzőségük, keményfejűségük megmutatkozik a világ Világosságától áradó fényben. »Hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz!« (Jel 2,5) Ha egész szíveddel keresed az Urat, meg fogod találni.” (Review Herald Extra, 1890. december 23.) {Mar 219.3}   

„Nem szabad figyelmen kívül hagyni a korai esővel ábrázolt kegyelmet. Csak akik a kapott világosság szerint élnek, azok kapnak nagyobb világosságot. Ha nem haladunk előre az igaz keresztény élet gyakorlásában, nem ismerjük fel a Szentlélek megnyilatkozásait a késői esőben. Hullhat a körülöttünk lévők szívére, de mi nem értjük meg, nem nyerjük el.” (Bizonyságtételek prédikátoroknak, 507. o.) {Mar 219.4}