× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Augusztus 3. Az egyetlen valódi kincs: az igaz jellem

„Korall és kristály említni sem való, a bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél.” (Jób 28,18) {Mar 223.1}   

„Az isteni hasonlóság szerint kiformálódott jellem az egyetlen kincs, amelyet elvihetünk ebből a világból a következőbe. Akik e világon Krisztus irányítása alatt állnak, minden egyes isteni tulajdonságot magukkal visznek a mennyei hajlékokba. És a mennyben állandóan alakulni, fejlődni fognak… {Mar 223.2}   

Az értelmi képesség és tehetség nem azonos a jellemmel. Ezek gyakran éppen olyanok birtokában vannak, akiknek hibás a jellemük. A hírnév sem egyenlő a jellemmel. A jellem a lélek milyenségét mutatja meg, s a viselkedésben nyilatkoztatja ki magát. {Mar 223.3}   

Az igaz jellem sokkal értékesebb tőke, mint az arany vagy ezüst. A nemes jellemû ember nem esik pánikba, nem rémítik meg a kudarcok, és ama napon, amikor a földi javak félresöpörtetnek, gazdagon megjutalmaztatik. Becsületesség, szilárdság, állhatatosság azok a tulajdonságok, melyeket mindenkinek ki kell alakítania magában és gyakorolnia kell, mert ezek olyan hatalommal ruháznak fel, amely erőssé tesz, hogy jót cselekedjünk, ellenálljunk a gonosznak, és elviseljük a megpróbáltatásokat. {Mar 223.4}   

A jellem erősségét az akaraterő és az önuralom adja. Sok fiatal összetéveszti az erős, ellenőrizhetetlen szenvedélyt az erős jellemmel, de az igazság az, hogy akit a szenvedélyei uralnak, gyenge ember. Az ember valódi nagyságát és nemességét azzal lehet lemérni, mennyire ura érzéseinek, nem pedig érzelmeinek hatalmával, melyek őt uralják. Az a legerősebb ember, aki – miközben érzékeny a durva bánásmódra – mégis türtőzteti magát, uralja szenvedélyét, és megbocsát ellenségeinek. {Mar 223.5}   

Ha a fiatalok a nemes jellemet és szeretetreméltó viselkedést olyan fontosnak tartanák, mint amilyen fontos számukra a világ divatjának utánzása az öltözködésben és viselkedésben, akkor százakat látnánk ott, ahol ma egy van: sokan élnének tevékeny életet, felkészülten arra, hogy jó befolyást gyakoroljanak a társadalomra.” (Child Guidance [Gyermeknevelés], 161–162. o.) {Mar 223.6}