× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Augusztus 4. Krisztus a mi segítőnk és szabadítónk

„Mert miképpen egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.” (Róm 5,19) {Mar 224.1}   

„Mivel az elbukott ember saját erejével nem tudott győzni Sátán ellen, Krisztus eljött a menny királyi udvarából, hogy az emberi és isteni erőt egyesítve segítsen rajtunk. Krisztus tudta, hogy Ádám hatalmas kiváltságai révén ellenállhatott volna Sátán kísértéseinek az Édenben, és győzhetett volna a gonosz felett. Azt is tudta, hogy az Édenkerten kívül nem volt lehetséges az ember számára, hogy saját erőből elutasítsa Sátán kísértéseit, mivel a bűneset elválasztotta őt Isten világosságától és szeretetétől. Hogy reményt hozzon az életünkbe, és megmentsen a teljes romlástól, Krisztus megalázta magát és felvette az emberi természetet, hogy isteni erejét emberi erővel egyesítve saját szintünkön érhessen el bennünket. Az elbukott emberek számára megszerzi azt az erőt, amelyhez saját maguktól nem juthatnának hozzá, s így az Ő nevében győzni tudnak Sátán kísértései fölött. {Mar 224.2}   

Ádám és Éva igen kedvező körülményeknek örvendhetett a mennyben. Kiváltságuk volt, hogy Istennel és az angyalokkal beszélhessenek. A bűn kárhoztatása nélkül éltek. Isten és az angyalok világossága vette őket körül, Teremtőjük tanította őket. Mindezek ellenére elbuktak a ravasz ellenség hatalma és kísértései alatt. Az elbukott embert nem veszik körül Ádám és Éva édeni körülményei. Négyezer év óta az emberiség egyre távolabb került Istentől, ezért kísértései felismeréséhez, megértéséhez és legyőzéséhez szükséges bölcsessége és ereje fokozatosan gyengült, míg Sátán diadalmas uralomra tett szert a Földön. Az étvágy és a szenvedély, a világ és a hivalkodás szeretete a gonoszság gyökerei. Ezekből sarjadt mindenféle bűn, erőszak és romlás.” (Selected Messages II., 279–280. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 261–262. o.) {Mar 224.3}   

„Életünk összekuszálódhat, de amint alávetjük magunkat a bölcs Mesternek, Ő olyanná alakíthatja életünket és jellemünket, amely majd az Ő dicsőségét szolgálja. Azt az embert pedig, akinek jelleme Krisztus dicsőségét, jellemét mutatja be, befogadják Isten országába.” (Jézus élete, 331. o., magyar kiadás: 282. o.) {Mar 224.4}   

„Mindenki, aki hit által engedelmeskedik Isten parancsolatainak, eléri a bűntelenségnek azt az állapotát, amelyben Ádám élt bűnbeesése előtt.” (Signs of the Times, 1902. július 23.) {Mar 224.5}