× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Augusztus 5. Együttműködve Istennel

„Aki titeket a bűntől megőrizhet, és az Ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, nagy örömmel…” (Júd 24) {Mar 225.1}   

„Krisztus engedelmes volt a törvény minden kívánalma iránt… {Mar 225.2}   

Tökéletes engedelmessége által lehetővé tette minden ember számára, hogy engedelmeskedjék Isten parancsainak. Amikor alárendeljük magunkat Krisztusnak, a szív egyesül az Ő szívével, az akarat beleolvad akaratába, az értelem eggyé válik Jézus gondolkodásmódjával, a gondolatokat Ő irányítja, az Ő életét éljük. Ez jelenti felöltözni Krisztus életszentségének ruháiba. Akkor, amint az Úr ránk néz, nem a fügefalevél ruházatot látja, nem a bűn mezítelenségét, hanem saját igaz életének fehér ruháját, amely az Isten törvénye iránti tökéletes engedelmesség.” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 113. o.) {Mar 225.3}   

„A megváltás terve által Isten biztosította a lehetőséget minden bűnös jellemvonás és minden kísértés legyőzésére, bármilyen erősek is azok.” (Selected Messages I., 82. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból I., 75. o.) {Mar 225.4}   

„A legerősebb kísértés sem mentség a bűnre. Bármilyen nagy nyomás nehezedik a lélekre, a vétkezés saját cselekedetünk. Nincs sem földi, sem ördögi hatalom, amely bárkit bűnre tudna kényszeríteni. Az akarat egyezik bele, a szív enged, másként a szenvedély nem képes bűnre bírni az értelmet, és a romlottság sem képes diadalmaskodni az igazságosság felett.” (Signs of the Times, 1913. április 15.) {Mar 225.5}   

„Ha Immanuel vérfoltos zászlaja alá állsz, sohasem kell engedned a kísértésnek, mert az lesz melletted, aki képes megtartani téged az elbukástól.” (Our High Calling [Magasztos elhívásunk], 19. o.) {Mar 225.6}   

„Egyetlen bűnös jellemtulajdonságot sem leszünk kénytelenek megtartani… (Eféz 2,1–6). {Mar 225.7}   

Amint az isteni természetben részesülünk, a rosszra való öröklött és felvett hajlamokat az Úr eltávolítja jellemünkből, erőt és hatalmat ad a jóra. Ha mindenkor az isteni tanítótól tanulunk, naponta az Ő természetében részesülve együttműködünk Istennel a sátáni kísértések legyőzésében. Isten munkálkodik, és az ember is munkálkodik, hogy egy lehessen Krisztussal, amint Krisztus is egy az Atyával. Akkor majd Krisztussal együtt lehetünk a mennyei helyeken. Gondolataink békésen és biztonsággal nyugodnak meg Jézusban.” (HNA Biblia-kommentár VII., 943. o., „A Te Igéd igazság”, 226. o.) {Mar 225.8}