× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Augusztus 13. Vizsgáljuk meg, milyen forrásból származnak érzéseink és érzelmeink!

„A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisság minden ösvényét.” (Zsolt 119,104) {Mar 233.1}   

„Sok a nyugtalan lélek, akik nem akarják alárendelni magukat a fegyelemnek, rendszerességnek és rendnek. Úgy vélik, szabadságjogaik csorbulnak, ha félreteszik saját értékítéletüket és alárendelik magukat a tapasztaltabbak meglátásainak. Isten műve nem halad előre, ha nincs meg a hajlandóság arra, hogy tevékenységünket alárendeljük a rendnek, és ha nem zárjuk ki a fanatizmus nyughatatlan lelkületét összejöveteleinkről. {Mar 233.2}   

A benyomások és érzelmek egyáltalán nem bizonyítékai annak, hogy valakit az Úr vezet. Sátán – bár az emberek nem is gyanítják – érzéseket és benyomásokat kelt. Ezek nem biztonságos vezetők. Mindenkinek alaposan ismernie kellene hitünk bizonyítékait, és gondosan tanulmányoznunk kell, hogyan teremhetünk gyümölcsöket Isten dicsőségére… {Mar 233.3}   

[A Battle Creek-i szanatórium egyik páciense] egy ideig azt gondolta, hogy új világosságot nyert. Nagyon beteg volt, és közeledett a halála… Azok, akiknek elmondta nézeteit, odaadóan hallgatták, s néhányan azt gondolták róla, hogy ihletett… Érvelése, okfejtése sokak szerint hézagmentesnek látszott. Erőteljes buzdításait betegszobájában mondta el. A legcsodálatosabb elgondolások tárultak fel előtte. De mi volt ihletettségének forrása? A fájdalomcsillapítás céljából neki adott morfium.” (Revival and Beyond [Megújulás, és ami azon túl következik], 52–54. o.) {Mar 233.4}   

„Sok úgynevezett gyógyszer tartalmaz olyan mérgeket, amelyek rossz szokásokat és vágyakat gerjesztenek, pusztítják a lelket és a testet. Sok népszerű, különleges »csodaszer«, és az orvosok által elkészített néhány szer is hozzájárul ahhoz, hogy megalapozza a szeszes italok, az ópium és a morfium fogyasztásának szokását, melyek rettenetes átkok a társadalomra nézve.” (Ministry of Healing, 127. o., A nagy Orvos lábnyomán, 78. o.) {Mar 233.5}   

„Nem kaphatják meg Isten áldását azok, akik azt állítják magukról, hogy megszentelődtek, de kijelentik: nincs szükségük az Írások kutatására ahhoz, hogy megismerhessék Isten akaratát. Saját megszenteletlen érzelmeiket és képzelgéseiket magasztalják, és bezárják fülüket Isten szava előtt, amely Igéjéből ismerhető meg.” (Revival and Beyond [Megújulás, és ami azon túl következik], 55. o.) {Mar 233.6}