× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Augusztus 14. Maradjunk szoros kapcsolatban Krisztussal!

„Mindenek ékesen és jó renddel legyenek!” (1Kor 14,40) {Mar 234.1}   

„Az Úr megmutatta nekem, hogy azok a dolgok, melyeket leírtál, közvetlenül a próbatétel lezárulása előtt fognak megtörténni. Mindenféle közönséges megnyilvánulásra sor kerül: lesz hangoskodás, dobolás, lármás zene és tánc. A racionális lények érzései, érzelmei úgy összezavarodnak, hogy nem tudnak helyes döntéseket hozni. És ezt a Szentlélek mozgalmának nevezik. {Mar 234.2}   

A Szentlélek sohasem nyilatkoztatja ki magát ilyen módon, ilyen zajban, zűrzavarban. Ez Sátán találmánya, s módszere arra való, hogy hatástalanná tegye a korunknak szóló tiszta, őszinte, felemelő, nemesbítő, megszentelő igazságot. A tébolyító zaj sokkolja és eltorzítja az érzékeket, amelyek, ha helyes irányítás alatt volnának, áldásul szolgálhatnának. Sátáni ügynökök idézik elő a zsivajt, karneváli hangulatot, és mindezt a Szentlélek munkálkodásának nevezik… {Mar 234.3}   

Akik részt vesznek ebben a feltételezett megújulásban, olyan benyomásokat kapnak, amelyek nyomán azután csak céltalanul sodródnak. Nem tudják képviselni, sem felidézni a korábban ismert bibliai elveket. {Mar 234.4}   

Senkit nem lehet bátorítani efféle istentiszteletre. Ez a fajta befolyás nyilatkozott meg 1844-ben, az idő elmúltával: férfiak izgatottá váltak, és olyan hatalom által munkálkodtak, amelyről azt gondolták, hogy Isten ereje… Férfiak és nők feltételezték, hogy a Szentlélek vezeti őket, s ruhátlanul tartottak összejöveteleket. Szent testről beszéltek. Azt mondták, hogy rajtuk nem fog a kísértés hatalma, zajosan énekeltek, hangosan kiáltoztak… Sátán irányította mindezt, és az eredmény bujaság volt. Isten műve megszégyenült. Az igazságot, a szent igazságot porba tiporták… {Mar 234.5}   

Bizonyságot teszek, és kijelentem, hogy ezeket a fanatikus megmozdulásokat, a hangzavart Sátán ihlette, aki csodákat tett, hogy megcsalja, ha lehet, a választottakat is. {Mar 234.6}   

Őrködnünk kell, hogy szoros kapcsolatban maradjunk Krisztussal, s meg ne csaljanak Sátán trükkjei. Az Úr arra vágyik, hogy szolgálatában rend és fegyelem legyen, nem pedig izgatottság és zűrzavar.” (Revival and Beyond [Megújulás, és ami azon túl következik], 50., 52. o.) {Mar 234.7}