× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Augusztus 20. Itt a felkészülés ideje

„És mondta az Úr néki: Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében.” (Ezék 9,4) {Mar 240.1}   

„Jegyezzük meg ezt a gondolatot: Azok nyerik el az igazság tiszta pecsétjét a Szentlélek által, akik bánkódnak és sírnak a szörnyűségek miatt, melyeket a gyülekezetben követnek el.” (Bizonyságtételek III., 267. o.) {Mar 240.2}   

„Akik nem bánkódnak sem saját lelki tisztátalanságuk, sem mások bűnei miatt, azok nem nyerik el Isten pecsétjét. {Mar 240.3}   

Nem mindenkit pecsételnek el, aki szombatünneplőnek vallja magát. Sokan még azok közül sem nyerhetik el homlokukra Isten pecsétjét, akik másokat tanítanak az igazságra. Övék volt a világosság, ismerték Mesterük akaratát, értették hitük minden pontját, tetteik mégsem álltak összhangban hitükkel. {Mar 240.4}   

Egyikünk sem nyeri el Isten pecsétjét, amíg jellemünkön akár egyetlen hiba vagy folt éktelenkedik. Jellemhibáink kiküszöbölése saját kötelességünk, hogy lelkünk temploma tisztán álljon, minden csúfságtól mentesen. Akkor majd ránk hull a késői eső, amint a korai eső hullott a tanítványokra pünkösdkor. {Mar 240.5}   

Mit tesztek, testvéreim, hogy a felkészülés óriási munkáját elvégezzétek? Akik egyesülnek a világgal, azok a világ mintájára formálódnak, és a fenevad bélyegének felvételére készülnek elő. Akik nem önmagukban bíznak, akik megalázzák magukat Isten előtt és megtisztítják lelküket az igazság iránti engedelmességükkel – azok a mennyei mintára alakulnak át, s Isten elpecsételésére készülnek fel. Amikor majd kiadják a mindenkit kényszerítő rendeletet, és az emberekre ráütik a pecsétet, jellemük tiszta és szeplőtlen marad az örökkévalóságra. {Mar 240.6}   

Itt a felkészülés ideje. Isten pecsétje nem kerül tisztátalan férfi vagy nő homlokára. Nem kerül a nagyravágyó, világot szerető, csalárd és hamis szívű ember homlokára. Aki a pecsétet elnyeri, annak szeplő nélkül kell állnia Isten előtt, a menny várományosaként. Menjetek előre, testvéreim! Most csak röviden írhatok erről, csupán a felkészülés szükségességére akarom terelni figyelmeteket. Kutassátok az Írásokat, hogy megérthessétek, milyen félelmetesen komoly napokban élünk.” (Bizonyságtételek V., 211., 213–216. o., magyar kiadás: 155–157. o.) {Mar 240.7}