× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Augusztus 21. Kik nyerik el a pecsétet?

„Szájukban nem találtatott álnokság, mert az Isten királyiszéke előtt feddhetetlenek.” (Jel 14,5) {Mar 241.1}   

„Csak az élő Isten pecsétjét elnyerő ember léphet be a szent város kapuin. {Mar 241.2}   

Azokra helyezik Isten pecsétjét, akik jellemükben Krisztushoz hasonlók. {Mar 241.3}   

Amint a viasz átveszi a pecsét lenyomatát, úgy veszi át a lélek is Isten Lelkének lenyomatát, és megtartja Krisztus képmását. {Mar 241.4}   

Sokan nem fogják elnyerni Isten pecsétjét, mivel nem tartják meg parancsolatait, vagy nem termik meg a szentség gyümölcseit. {Mar 241.5}   

A hitvalló keresztények nagy tömegére keserű csalódás vár Isten napján. Nem lesz homlokukon az élő Isten pecsétje. A langymelegek, a félszívvel szolgálók sokkal nagyobb gyalázatot hoznak Istenre, mint a nyíltan hitetlenek. Sötétben tapogatóznak, amikor az ige déli verőfényében járhatnának, a sohasem tévedő Isten irányítása alatt. {Mar 241.6}   

A Bárány azokat vezeti az élő vizek forrásához, azok szeméről töröl le minden könnyet, akik most elfogadják Isten szavát… {Mar 241.7}   

Ne kövessünk, ne utánozzunk embereket! Nincs olyan bölcs ember, aki mérvadó lehetne. Jézusra tekintsünk, aki teljes az igazságosságban és tökéletes a szentségben. Ő hitünk kezdeményezője és bevégzője, a példakép. Az Ő tapasztalatára, lelkületére kell eljutnunk. Jelleme a példánk. Tereljük hát el gondolatainkat az élet bizonytalanságairól és nehézségeiről, s tekintsünk Jézusra. Ha Krisztust szemléljük, az Ő képmására alakulhatunk át. {Mar 241.8}   

Krisztusra bízvást nézhetünk, hiszen Ő mindenben bölcs. Amint Megváltónkra tekintünk és gondolunk, Ő formálódik ki bennünk a dicsőség reménységeként. Törekedjünk hát minden Istentől nyert erőnkkel, hogy a 144 000 között legyünk!” (HNA Biblia-kommentár VII., 970. o., „A Te Igéd igazság”, 243. o.) {Mar 241.9}