× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Augusztus 22. Az elpecsételés ideje

„Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, míg nappal van: eljő az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat.” (Ján 9,4) {Mar 242.1}   

„Az elpecsételés ideje igen rövid, és nemsokára lejár. Most van itt az ideje – amíg a négy angyal tartja a négy szelet (Jel 7,1) –, hogy elhívásunkat és kiválasztásunkat biztossá tegyük. (…) {Mar 242.2}   

Isten rámutatott arra az időszakra, amikor a harmadik angyal üzenete lezárul. Isten ereje pihent meg népén. Befejezték munkájukat, és felkészülten vártak a megkísértés órájára. {Mar 242.3}   

Elnyerték a késői esőt, az Úr színe elől jövő felüdülést, és az élő bizonyság fölelevenedett. Az utolsó figyelmeztető üzenet mindenütt elhangzott, és nagy haragra ingerelte a Föld lakóit, akik nem voltak hajlandók elfogadni. {Mar 242.4}   

Láttam a mennyben munkálkodó angyalokat. Egy angyal, akinek oldalán tintatartó volt, visszatért a Földről, és jelentette Jézusnak, hogy munkáját befejezte, a szenteket megszámlálta és elpecsételte. Ugyanekkor megpillantottam Jézust, amint a Tízparancsolatot tartalmazó frigyszekrény előtt szolgált, s ledobta a tömjénezőt. Fölemelte kezét és fennhangon szólt: »Elvégeztetett.«” (Early Writings [Korai írások], 33., 279. o., Tapasztalatok és látomások, 314. o.) {Mar 242.5}   

„Sokan nem ébrednek rá, milyeneknek kell lenniük, hogy az Úr színe előtt éljenek, Főpap nélkül, a nyomorúság idején. Azoknak, akik elnyerik az élő Isten pecsétjét, és védelmet kapnak a csapások idején, tükrözniük kell Jézus képmását. {Mar 242.6}   

Láttam, hogy sokan mellőzik az oly szükséges előkészületeket, a felüdülés és a késői eső idejére várnak, amely majd alkalmassá teszi őket, hogy megállhassanak az Úr napján, és jelenlétében éljenek. Ó, milyen sok embert láttam a nyomorúság idején menedék nélkül! {Mar 242.7}   

Amikor Jézus elhagyja a szentélyt, akkor a szentek és igazak továbbra is szentek és igazak lesznek, mert minden bűnüket eltörölték, és elpecsételtettek az élő Isten pecsétjével. De az igazságtalanok és erkölcstelenek azok is maradnak, mert már nem lesz pap a szentélyben, hogy bemutassa áldozataikat, bűnvallomásaikat és imádságaikat az Atya trónja előtt. Amit megtehetünk, hogy megmentsük lelkünket az eljövendő harag viharától, még azelőtt kell megtennünk, hogy Jézus elhagyja a szentek szentjét a mennyei szentélyben.” (Early Writings [Korai írások], 71., 48. o.) {Mar 242.8}