× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Augusztus 23. Isten pecsétje

„És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje; és nagy szóval kiáltott a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek. Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit a homlokukon.” (Jel 7,2–3) {Mar 243.1}   

„A világon minden nyugtalan, nagy háborús előkészületek folynak. Nemzet fondorkodik nemzet ellen, és ország ország ellen. Isten nagy napja igen közel van. De bár a nemzetek háborúra és vérontásra gyűjtik seregeiket, az angyaloknak szóló parancs még mindig érvényes: tartsák vissza a szeleket, míg Isten szolgáit el nem pecsételték homlokukon. {Mar 243.2}   

A négy angyal tartja még a szelet, míg Isten szolgáit elpecsételik. Akkor a világ hatalmasságai felsorakoztatják seregeiket az utolsó nagy csatára. Milyen körültekintéssel kell hát felhasználnunk próbaidőnk kevés hátralevő szakaszát!” (HNA Biblia-kommentár VII., 968. o., „A Te Igéd igazság”, 242. o.) {Mar 243.3}   

„Meg kell változniuk azoknak, akik hozzászoktak, hogy szabadjára engedjék gondolataikat… Gondolataink Istenre összpontosuljanak. Most van itt az ideje a legkomolyabb erőfeszítéseknek, hogy legyőzzük az érzéki szív természetes hajlamait.” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 336. o.) {Mar 243.4}   

„Közvetlenül a nyomorúság ideje előtt minden igaz hívő elnyeri Isten pecsétjét. Akkor a négy angyal nem tartja vissza többé a négy szelet. Éhínség, döghalál, harc lesz mindenütt. Nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Az egész világon zűrzavar uralkodik. {Mar 243.5}   

Milyen az élő Isten pecsétje, amelyet népe homlokára helyeznek? Olyan jel ez, amelyet az angyalok látnak, de ember nem tudja elolvasni. A pusztító angyaloknak kell észrevenniük a megváltás jelét. Az értelmes ember felismeri a Golgota keresztjének jelét Isten gyermekein. Ők elhagyták az isteni törvény megszegésének bűnét. Menyegzői ruha van rajtuk, és hűségesen engedelmeskednek Isten minden parancsának.” (HNA Biblia-kommentár VII., 968. o., „A Te Igéd igazság”, 242. o.) {Mar 243.6}   

„Az Úr nem bocsát meg azoknak, akik ismerik ugyan az igazságot, de szóval és cselekedettel nem engedelmeskednek parancsainak.” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 336. o.) {Mar 243.7}