× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Augusztus 30. Az élők megítélése

„Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.” (Jel 3,3) {Mar 250.1}   

„Az ítélet részére kijelölt idő – a 2300 nap lezárulása – 1844-ben a vizsgálattal és a bűnök eltörlésével kezdődött. Mindenkinek, aki valaha is felvette magára Krisztus nevét, alapos vizsgálaton kell keresztülmennie. Az élők és halottak megítéltetnek »azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint« (Jel 20,12). {Mar 250.2}   

A bíró így szólt: »Mindenki hite által igazíttatik meg (nyilváníttatik igaznak), és cselekedetei által ítéltetik meg.« {Mar 250.3}   

A be nem vallott és el nem hagyott bűnök nem bocsáttatnak meg, nem töröltetnek ki a feljegyzések könyveiből, hanem Isten napján tanúskodni fognak a bűnös ellen… {Mar 250.4}   

Heves csata dúl az emberben, mielőtt valaki behódol a gonosz hajlamoknak, amelyek elsőbbségre, uralomra törekszenek. Az előkészület egyéni munka. Nem csoportosan üdvözülünk: az egyik ember tisztasága és odaadása nem ellensúlyozza e jellemtulajdonságok hiányát a másikban. Ámbár minden nemzet megítéltetik Isten előtt, Ő mégis minden egyes ember életét olyan közelről és olyan alaposan megvizsgálja, mintha rajta kívül nem is lenne más emberi lény a világon. Mindenki próbára lesz téve, s szeplő és folt nélkülinek kell találtatnia. {Mar 250.5}   

Az ítélet most folyik a mennyei szentélyben. Ez a munka már sok éve folyamatban van. Nemsokára – senki sem tudja, milyen hamar – az élők kerülnek sorra. Isten félelmetes jelenlétében lesz átvizsgálva az életünk. Ebben az időben mindennél fontosabb, hogy minden lélek odafigyeljen az Üdvözítő figyelmeztetésére: »Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.« (Márk 13,33) »Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.« (Jel 3,3)” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 211. o.) {Mar 250.6}