× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Szeptember 2. A hívők tanúságtétele

„Helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul ő maguknak és a pogányoknak.” (Máté 10,18) {Mar 253.1}   

„Nincs messze az az idő, amikor Isten népét felszólítják, hogy terjessze bizonyságtételét a világ uralkodói elé. Gyorsan haladunk a nagy válság felé földi történelmünkben… Nincs idő hiábavalóságokra, jelentéktelen dolgokra, nem tehetjük, hogy semmit érő ügyekkel foglalkoztassuk az elménket. {Mar 253.2}   

Királyok, kormányzók és nagy emberek hallanak majd rólatok ellenségeitek beszámolói révén, akik hiteteket és jellemeteket hamisan mutatják be előttük. De azok, akiket igaztalanul vádolnak, alkalmat kapnak, hogy feleljenek a vádakra. A föld nagyjainak nevezett emberek elé tárhatják a világosságot. Ha tanulmányoztad a Bibliát, ha kész vagy szelídséggel és félelemmel megadni a választ minden embernek, aki megkérdezett téged a benned élő reménység felől, ellenségeid nem lesznek képesek ellenállni bölcsességednek. {Mar 253.3}   

Most még itt a kedvező alkalom, hogy Isten Igéjének tanulmányozása által elérd a legnagyobb intellektuális erőt. De ha hanyag vagy és nem ásol mélyre az igazság bányáiban, nem leszel kész a válság idejére, amely nemsokára eljön. Bárcsak felismernéd, hogy minden pillanat aranyat ér! Ha az Isten szájából származó minden igével élsz, nem találtatsz majd felkészületlennek.” (Review and Herald, 1892. április 26.) {Mar 253.4}   

„Nem tudod, hova hívnak majd, hogy tanúskodj az igazságról. Sokaknak kell majd törvényszékek elé állni, néhány hívőnek királyok előtt kell megjelennie, tudósok előtt, hogy számot adjanak hitükről. Akik csupán felszínesen értik, ismerik az igazságot, nem lesznek képesek világosan kifejteni az Írásokat, határozott indokokat sorakoztatva fel hitük mellett. Összezavarodnak, és Krisztus munkásainak szégyenkezniük kell majd. Senki ne képzelje, hogy nincs szüksége tanulásra… Nem tudod, mit kívánhat Isten tőled.” (Fundamentals of Christian Education [A keresztény nevelés alapjai], 217. o.) {Mar 253.5}