× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Szeptember 3. „Készülj Istened elé!”

„Azért hát ekképpen cselekszem veled, Izráel! Minthogy pedig ekképpen cselekszem veled, készülj Istened elé, oh Izráel!” (Ámós 4,12) {Mar 254.1}   

„Sokakban nem tudatosul, milyeneknek kell lenniük, hogy az Úr színe előtt éljenek, Főpap nélkül, a nyomorúság idején. Azoknak, akik elnyerik az élő Isten pecsétjét, és védelmet kapnak a csapások idején, tükrözniük kell Jézus képmását.” (Early Writings [Korai írások], 71. o.) {Mar 254.2}   

„Ruhájuknak hótisztának kell lennie, jellemüknek »a meghintés vére« által meg kell tisztulnia a bűntől. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hívők bűneit eltávolítja a mennyei templomból, a Földön Isten népe között a megtisztulás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbemennie.” (A nagy küzdelem, 425. o., Korszakok nyomában, 379–380. o.) {Mar 254.3}   

„Láttam, hogy sokan elmulasztják az oly szükséges előkészületet, s a »felüdülés« és a »késői eső« idejét várják, amely majd alkalmassá teszi őket, hogy megállhassanak az Úr napján, és színe előtt élhessenek. Milyen sok embert láttam minden oltalom nélkül a nyomorúság idején! Elhanyagolták a szükséges előkészületet, ezért nem nyerhették el a felüdülést sem, ami pedig feltétele annak, hogy megállhassanak a szentséges Isten színe előtt. (…) {Mar 254.4}   

Akik nem engedik, hogy a próféták előkészítsék őket, akik nem tisztítják meg lelküket azzal, hogy a teljes igazságnak engedelmeskednek, s akik saját álláspontjukat jobbnak tartják, mint amilyen a valóságban, a csapások idején felébrednek és belátják, hogy szükségük lett volna Isten megtisztító munkájára az életükben… {Mar 254.5}   

Láttam, hogy nem részesülhet a felüdülésben, aki nem győzött minden bűn, büszkeség, önzés, a világ szeretete, hazug szó vagy cselekedet felett. Jöjjünk azért mind közelebb az Úrhoz, és kérjük Őt teljes szívünkből, hogy megtehessük az előkészületeket, amelyek által majd megállhatunk az Úr napjának nagy küzdelmében. Gondoljunk arra, hogy Isten szent, és csak szent lények lakozhatnak a közelében.” (Early Writings [Korai írások], 71., 76. o., Tapasztalatok és látomások, 72., 73. o.) {Mar 254.6}