× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Szeptember 6. A végső küzdelem

„Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyok Királya; és az Ővele való hivatalosok, választottak és hívek is.” (Jel 17,14) {Mar 257.1}   

„Tanulmányozzuk a hét pohár kitöltését. A gonoszság hatalmasságai nem adják fel a harcot küzdelem nélkül. A gondviselésnek szerepet kell játszania az armageddoni csatában. Amikor a Jelenések könyve 18. fejezetében ábrázolt angyal dicsősége betölti a földet, mind a jó, mind a gonosz felébred szendergéséből, és az élő Isten seregei kivonulnak a harctérre. (…) {Mar 257.2}   

Négy angyal tartja vissza e Föld hatalmait, amíg Isten szolgái el nem pecsételtetnek a homlokukon. A világ nemzetei áhítoznak a konfl iktusra, de az angyalok ellenőrzés alatt tartják őket. Amikor ez a visszatartó, korlátozó erő elmozdíttatik, eljön a nyomorúság és a gyötrelem ideje… Akiknek a szívében nem él az igazság, sátáni ügynökök vezetése alatt egyesülnek majd. (…) {Mar 257.3}   

A gonoszság minden formája működésbe lép. Gonosz angyalok fognak össze gonosz emberekkel, s nem adják fel a végső nagy küzdelmet elkeseredett harc nélkül. A világon mindenki az egyik vagy a másik oldalon áll majd… Ébren kell lennünk, s mint okos szüzeknek, legyen olaj az edényeinkben lámpásunk számára. {Mar 257.4}   

A Szentlélek erejének kell rajtunk nyugodnia, és az Úr seregeinek parancsnoka áll majd a mennyei angyalok élén, hogy irányítsa a csatát. Komoly események játszódnak még le a szemünk előtt. Harsonának kell harsona után megszólalnia, pohárnak pohár után kiürülnie a Föld lakosaira. A legfontosabb események állnak közvetlenül előttünk.” (HNA Biblia-kommentár VII., 983., 982., 967. o., „A Te Igéd igazság”, 251. o.) {Mar 257.5}