× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Szeptember 9. „Békesség és biztonság!”

„Hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: »Békesség, békesség«, és nincs békesség!” (Jer 6,14) {Mar 260.1}   

„Katolikusok, protestánsok és a világ fiai egyaránt elfogadják a kegyesség formáját a valódi isteni erő nélkül (2Tim 3,5), és ebben a szövetségben a világot megtérítő és régóta várt millennium nagyszerű mozgalmának kezdetét látják.” (A nagy küzdelem, 488–489. o., Korszakok nyomában, 524. o.) {Mar 260.2}   

„»Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek.« (2Pét 3,10) Amikor a bölcselők érvelése elűzi az Isten ítéletétől való félelmet, amikor a vallásoktatók a béke és jólét hosszú korszakairól jövendölnek, s a világ figyelmét teljesen leköti az üzlet és a dőzsölés forgataga, az ünnepek és az élvezetek, de Isten figyelmeztetéseit viszszautasítják és követeit kigúnyolják – »akkor hirtelen veszedelem jő rájuk… és semmiképpen meg nem menekednek« (1Thess 5,3). (…) {Mar 260.3}   

Sittim völgyének lakóihoz hasonlóan az emberek jólétről és békéről álmodoznak. »Mentsd meg az életedet!« – hangzik Isten angyalainak figyelmeztetése, de hallatszanak más hangok is: »Ne rémüljetek meg, nincs ok a riadalomra!« Tömegek kiáltják: »Békesség és biztonság!«, miközben a menny kijelenti, hogy a törvényszegőkre ítélet vár. A pusztulásuk előtti éjszakán a völgy városai élvezeteiket hajszolták, s kinevették Isten hírnökének félelmét és intelmét – azonban a gúnyolódók elvesztek a lángokban. Azon az éjszakán mindörökre bezárult a kegyelem ajtaja Sodoma bűnös, nemtörődöm lakói előtt. Istenből nem lehet vég nélkül gúnyt űzni, kegyelmével nem lehet sokáig játszani. »Ímé az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról.« (Ésa 13,9) A többség elutasítja Isten kegyelmét, így pusztulás zúdul rájuk. Azonban akik megfogadják a figyelmeztetést, »lakoznak a Felséges rejtekében« és »nyugosznak a Mindenható árnyékában«. Igazsága pajzsuk és oltalmuk lesz.” (Pátriárkák és próféták, 104., 167. o., magyar kiadás: 76., 135. o.) {Mar 260.4}