× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Szeptember 10. Isten műve befejeződik

„És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” (Mát 24,14) {Mar 261.1}   

„Az ünnepélyes és szent figyelmeztető üzenetet hirdetni kell a legkülönbözőbb területeken, a legbűnösebb városokban, mindenhol, ahová még nem ért el a háromszoros evangéliumi üzenet világossága. Mindenkinek hallania kell a Bárány menyegzői vacsorájára szóló utolsó meghívást. Városról városra, településről településre, országról országra kell hirdetni a jelenvaló igazság üzenetét, külsőségek nélkül, ám a Lélek erejével.” (Gospel Workers [Az evangélium szolgái], 470. o.) {Mar 261.2}   

„Az Isten kegyelmének megújító hatalmáról szóló üzenetet el kell vinni minden országba, amíg az igazság az egész világot bejárja. Az elpecsételtek eljönnek majd minden nemzetből, ágazatból, nyelvből és népből. Minden országból összegyűlnek azok a férfiak és nők, akik majd Isten trónja és a Bárány előtt állnak, »és kiáltanak nagy szóval, mondván: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyiszékben ül, és a Bárányé!« (Jel 7,10).” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 532. o.) {Mar 261.3}   

„Isten igazsága dicsőségének be kell ragyognia az egész Földet. A világosságnak tündökölnie kell minden országban, minden nép előtt. S e világosságnak azoktól kell ragyognia, akik azt már befogadták. A hajnalcsillag felkelt már a szívünkben, és világosságát a sötétben járók ösvényére kell árasztanunk. {Mar 261.4}   

Nemsokára bekövetkezik a válság. A Szentlélek hatalmával kell most hirdetnünk az utolsó napokra szóló nagy igazságokat. Nem telik el sok idő, míg mindenki meghallja a figyelmeztetést, és dönt. S akkor jön el a vég.” (Bizonyságtételek VI., 24. o.) {Mar 261.5}   

„Az igazságnak, amely magában foglalja az első, második és harmadik angyal üzenetét, el kell jutnia minden nemzethez, ágazathoz, nyelvhez és néphez. Világosságával el kell oszlatnia minden földrész sötétségét, és ki kell terjednie a tenger szigeteire is. Nem szabad késlekedni ezzel a munkával. {Mar 261.6}   

Előre, mindig csak előre igyekezzünk! A menny angyali járnak előttünk, hogy előkészítsék az utat. A távoli területekért is dolgoznunk kell, s nem hagyhatjuk abba ezt a munkát, amíg az egész Földet be nem világítja az Úr dicsősége.” (Gospel Workers [Az evangélium szolgái], 470. o.) {Mar 261.7}