× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Október 8. Urunk második eljövetele

„Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; emésztő tűz van előtte, s körülte erős forgószél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét.” (Zsolt 50,3–4) {Mar 289.1}   

„Tekintetünk ezután nemsokára kelet felé irányult, ahol egy kis sötét felhő tűnt fel, alig volt féltenyérnyi. Mindnyájan tudtuk, hogy ez az ember Fiának jele. Mély csendben néztük mindnyájan a felhőt, amely mind közelebb jött hozzánk, s mind világosabban, fényesebben és dicsőségesebben ragyogott, amíg végül nagy fehér felhővé vált. A felhő felett szivárvány ívelt, amelyet tízezernyi angyal vett körül, akik csodálatosan énekeltek; s a szivárványon az Emberfia ült. (…) {Mar 289.2}   

Amikor távolról megjelent, ez a fehér felhő igen kicsinynek látszott. Az angyal azt mondta, hogy ez az Emberfiának jele. Ahogy közeledett, láthattuk Jézus rendkívüli dicsőségét és fenségét, amint kijött, hogy győzzön. (…) {Mar 289.3}   

A haja fehér volt és hullámos, vállain nyugodott, és fején sok korona. Lábai olyanok voltak, mint a tűz; jobb kezében éles sarló volt, a baljában ezüst trombita. Szemei olyanok voltak, mint a tűzláng, amely át- meg átjárta gyermekeit. Minden arc elsápadt, s azoké, akiket Isten elvetett, elfeketedett. Majd mindannyian ezt kiáltottuk: »Ki állhat meg? Folt nélküli-e a ruhám?« Az angyalok abbahagyták az éneklést, és félelmetes csend volt egy ideig, amikor Jézus megszólalt: »Akik tiszta kezűek és tiszta szívűek, meg tudnak állni, kegyelmem elegendő nektek.« A szentek arca felragyogott, és öröm töltötte be szívüket. Az angyalok újra énekeltek, miközben a felhő egyre jobban közeledett a földhöz. (…) {Mar 289.4}   

A föld remegett előtte, az egek eltakarodtak, mint az összegöngyölt könyvtekercs, s minden hegy és sziget elmozdult helyéből. »És a föld királyai, a fejedelmek, a gazdagok, a vezérek, a hatalmasok, s minden szolga és minden szabad, elrejték magukat a barlangokba és a hegyek kőszikláiba.« (Jel 6,15)” (Early Writings [Korai írások], 15–16., 286–287. o.) {Mar 289.5}