× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Október 16. A végső harc jellege

„Felnyitotta az Úr az Ő tárházát, és előhozta az Ő haragjának szereit: mert e cselekedet az Úré, a Seregek Uráé Káldea földén.” (Jer 50,25) {Mar 297.1}   

„Isten felhasználja a természet erőit, hogy megtörje ellenségei hatalmát. »Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, amelyek az Ő rendelését cselekszik.« (Zsolt 148,8) Amikor a pogány emoreusok elhatározták, hogy dacolnak az Úr akaratával, Isten közbeavatkozott, nagy köveket hullatva az égből Izráel ellenségeire. A Szentírás kijelentése szerint még nagyobb ütközetre kerül majd sor a földi történelem utolsó szakaszában, amikor »felnyitja az Úr az Ő tárházát, és előhozza haragjának fegyvereit« (Jer 50,25). »Eljutottál-e a hónak tárházához? – kérdezi Isten –, vagy a jégeső tárházát láttad-e? Amit fenntartottam a szükség idejére, a harc és háború napjára.« (Jób 38,22–23) {Mar 297.2}   

A próféta leírja a pusztulást, amely bekövetkezik majd, amikor »nagy szózat jön ki a mennyei templomból«, és kijelenti: »Meglett!… és nagy jégeső, mint egy-egy talentom, szállt az égből az emberekre.« (Jel 16,17. 21)” (Pátriárkák és próféták, 509. o., magyar kiadás: 454. o.) {Mar 297.3}   

„A földi történelem utolsó napjaiban háború fog dúlni.” (Review and Herald, 1897. október 19.) {Mar 297.4}   

„A gonosz erői nem adják fel a küzdelmet harc nélkül. De a Gondviselés is kiveszi részét az armageddoni csatából. {Mar 297.5}   

Az Úr seregének fejedelme a menynyei angyalok élére áll, hogy irányítsa a csatát. {Mar 297.6}   

Akinek öltözékére ez a név van írva: királyok Királya és uraknak Ura, Ő vezeti előre a menny seregeit fehér lovakon, tiszta fehér vászonba öltözötten.” (HNA Biblia-kommentár VII., 982–983. o.) {Mar 297.7}   

„Amikor Krisztus újra eljön a Földre, akkor megrázza »nemcsak a földet, hanem az eget is« (Zsid 12,26). »Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba.« »Az ég mint írás egybehajtatik.« (Ésa 24,20; 34,4) »Az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.« (2Pét 3,10) »De az Úr az Ő népének oltalma és az Izráel fiainak erőssége!« (Jóel 3,16)” (Jézus élete, 780. o., magyar kiadás: 691. o.) {Mar 297.8}