× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Október 17. „Legyetek készen ti is!”

„Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.” (Mát 24,44) {Mar 298.1}   

„Ha Krisztus ma jelenne meg az ég felhőiben, ki volna kész, hogy találkozzék Vele? Tegyük fel, hogy úgy kerülünk be a mennyek országába, amint most vagyunk. Fel lennénk készülve arra, hogy Isten szentjeivel találkozzunk, és összhangban éljünk a királyi családdal, a mennyei uralkodó gyermekeivel? Milyen előkészületet tettünk az ítéletre várva? Békességünk van Istennel?… Törekszünk segíteni a körülöttünk lévőknek, akár családtagjainknak, akár a szomszédainknak – bárkinek, akivel érintkezésbe kerülünk, aki nem tartja meg Isten parancsolatait?… Ne felejtsük el, hogy a hitvallás értéktelen, ha mindennapi életünk mást mutat. Mennyei Atyánk tudja, hogy megtartjuk-e törvényét igazságban. Tudja, mit teszünk, éppen mire gondolunk, vagy mit mondunk. Készen állunk arra, hogy találkozzunk a mennyei Királlyal? Amikor eljön az ég felhőiben hatalommal és nagy dicsőséggel, ki tudjuk-e mondani: »Ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, aki megtart minket.« (Ésa 25,9) Azokhoz, akik ezt tudják mondani, Krisztus így szól majd: Jöjjetek feljebb! Szerettetek engem, szívesen cselekedtétek az én akaratomat, s most beléphettek a szent városba, és megkapjátok az örök élet koronáját. {Mar 298.2}   

Ha lehetséges lenne, hogy úgy jussunk be a mennybe, ahogy vagyunk, hányan tudnának közülünk Istenre tekinteni? Kinek lenne menyegzői ruhája? Hányan lennének folt nélküliek?… {Mar 298.3}   

Ez a megtisztulásunk ideje, meg kell tisztítanunk jellemruhánkat a Bárány vérében. János azt mondja: »Ímé az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit.« (Ján 1,29) Szabaduljunk meg a bűneinktől!… {Mar 298.4}   

Kérve kérlek benneteket, testvéreim, munkálkodjatok odaadóan, hogy megkaphassátok az örök életet! A jutalom megéri a küzdelmet, megéri az erőfeszítést… A versenyen, amelyen futunk, mindenki megkaphatja a felajánlott jutalmat: az örök élet koronáját. Szeretném ezt a koronát, szeretném, ha Isten segítségével az enyém lenne. Ragaszkodom az igazsághoz, hogy megláthassam a Királyt az Ő szépségében.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 356. o.) {Mar 298.5}