× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Október 28. A hűségeseknek elkészített koronák

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az Ő megjelenését.” (2Tim 4,7–8) {Mar 309.1}   

„Isten gyönyörködve tekint az igazakra, nyíltakra és becsületesekre. Angyalokra bízták az ilyen emberek koronájának elkészítését, s az Isten trónjáról áradó fény ezeken a ragyogó koronákon tükröződik majd vissza.” (Bizonyságtételek V., 96. o., magyar kiadás: 75. o.) {Mar 309.2}   

„Beszélgessünk mennyei dolgokról. Beszéljünk Jézusról, szeretetteljes lényéről, dicsőségéről, irántunk megnyilatkozó, soha meg nem szűnő szeretetéről, és hagyjuk, hogy szívünk túlcsorduljon a Jézus iránt érzett szeretettől és hálától. Ő meghalt, hogy megmentsen minket. Legyetek készen, hogy találkozzatok Uratokkal békességben! Akik elkészülnek arra, hogy elfogadják az élet soha el nem halványuló koronáját, örökké Isten országában lakoznak majd Krisztussal, a mennyei angyalokkal, és azokkal, akiket Krisztus drága vére megváltott. Ama napon az üdvözültek az Atya és a Fiú dicsőségében tündökölnek majd. A mennyei angyalok, megérintve aranyhárfáikat, üdvözlik a királyt és győzelmének gyümölcseit – azokat, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Felcsendül a diadalének, és betölti a mennyet. Krisztus diadalmaskodott. Belép a mennyei csarnokokba megváltottaival – azokkal, akik tanúsítják, hogy szenvedésteljes, önfeláldozó küldetése nem volt hiábavaló.” (Sons and Daughters of God [Isten fiai és leányai], 362. o.) {Mar 309.3}   

„A dicsőség koronája ékesíti majd azok homlokát, akik várják Jézust, akik vágyódnak az Üdvözítő megjelenésére. {Mar 309.4}   

A várakozókat koronázzák meg dicsőséggel, tisztességgel és halhatatlansággal a mennyben. Nem kell a világ megbecsüléséről vagy nagyjainak dicséretéről beszélned. Ez mind hiábavalóság. Csak érintse őket Isten ujja, és nemsokára visszatérnek a porba. Azt akarom becsülni, ami maradandó, ami halhatatlan, ami nem pusztul el soha – egy koronát, amely minden más fejdísznél értékesebb, melyet valaha uralkodók homlokára helyeztek.” (Review and Herald, 1869. augusztus 17.) {Mar 309.5}   

Azon a napon a megváltottak az Atya és a Fiú dicsőségét tükrözik viszsza. A mennyei angyalok, megérintve aranyhárfáikat, üdvözlik a Királyt, és azokat, akik győzelmének részesei: akik megmosattak és megfehéríttettek a Bárány vérében. Diadalének csendül fel, és betölti a mennyet. Jézus Krisztus győzött. Belép a menny csarnokaiba megváltottaival, akik tanúbizonyságai annak, hogy szenvedésteljes és önfeláldozó küldetése nem volt hiábavaló.” (Review and Herald, 1904. november 24.) {Mar 309.6}