× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

November 9. Minden kérdésünkre választ kapunk

„Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!” (Ésa 55,9) {Mar 321.1}   

„Terveink nem mindig azonosak Isten terveivel… {Mar 321.2}   

Ő, aki jobban ismer minket, mint mi magunk, sokszor irántunk való féltő szeretete és sorsunk iránti érdeklődése miatt nem engedi, hogy saját önző becsvágyunknak tegyünk eleget. Nem engedi, hogy elmenjünk a ránk váró egyszerű, de szent feladatok mellett. Sok esetben pontosan ezek jelentik azt az elengedhetetlen iskolát, amelyben felkészülhetünk a nagyobb feladatokra. Sokszor meghiúsulnak saját terveink, hogy Isten elgondolása valósulhasson meg az életünkben. {Mar 321.3}   

Az eljövendő életben fény derül azokra a titkokra, amelyek itt bosszantóak voltak és csalódást okoztak. Megértjük majd, hogy látszólag meg nem hallgatott imáinkat és meghiúsult reményeinket életünk legnagyobb áldásai közé sorolhatjuk.” (Ministry of Healing, 473–474. o., A nagy Orvos lábnyomán, 341–342. o.) {Mar 321.4}   

„Nem mindent tudunk most megérteni Isten titkaiból. De amikor majd Isten családjának tagjai leszünk, ezek a titkok feltárulnak előttünk… Akkor sok olyan titkot kinyilatkoztat Isten, amit most el kell rejtenie előlünk, mert még nem készültünk fel, és nem becsüljük eléggé a már ismert kijelentéseket. {Mar 321.5}   

A mennyben nyilvánvalókká lesznek a Gondviselő útjai, a kegyelem titkai Krisztus által feltárulkoznak. Amit az értelem most nem képes felfogni, ott magyarázatot kap. Látjuk majd a rendet, amely megmagyarázhatatlan volt, a bölcsességet mindenben, amit az Úr visszatartott, tudomásunkra jut a mindenben megnyilatkozó jóság és kegyelmes irgalom. Feltárul előttünk az igazság, homálytól mentesen, teljes ragyogásában. A szívet dalra fakasztja az öröm: minden viszály örökre véget ért, és minden nehézség megoldódott.” (HNA Biblia-kommentár VI., 1091. o.) {Mar 321.6}   

„Minden, ami Isten gondviselésében érthetetlennek tűnt, a mennyben világossá válik. A nehezen érthető dolgok magyarázatot nyernek. A kegyelem titkai feltárulnak. Ahol véges elménk csak zavart és meg nem valósult ígéreteket látott, ott a legtökéletesebb és leggyönyörűbb összhangra lelünk majd. Megtudjuk, hogy a végtelen szeretet rendelte el a legnehezebben elviselhető tapasztalatokat. Amikor rájövünk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra szolgált, kimondhatatlan öröm tölti be szívünket.” (Bizonyságtételek IX., 286. o.) {Mar 321.7}