× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Február 1. Az isteni dicsőség megnyilatkozása

„De kicsoda szenvedheti el az Ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az Ő megjelenésekor? Hiszen olyan Ő, mint az ötvös tüze, és a ruhamosók lúgja!” (Mal 3,2) {Mar 40.1}   

„Amikor Isten leszállni készült a Hórebre, hogy a népnek törvényt hirdessen, az izraeliták nem mehettek közel a hegyhez bűnösségük miatt, nehogy megeméssze őket az Úr jelenlétének dicsősége. Ha az Isten törvényének kinyilatkoztatására kiválasztott helyet a hatalom ilyen félelmetes megnyilatkozása vette körül, milyen lesz az Ő törvénykezése, amikor megjelenik, hogy érvényt szerezzen a szent előírásoknak? Hogyan viselik el majd dicsőségét a végítélet napján azok, akik lábbal tiporták törvényét? {Mar 40.2}   

Amikor Isten jelenléte a Sínai-hegyen megnyilatkozott, dicsősége megemésztő tűz volt a nép szemében. De amikor Krisztus jelenik majd meg az Atya dicsőségében, szent angyalai kíséretében, akkor az egész Föld fényleni fog jelenlétének félelmetes dicsőségétől. {Mar 40.3}   

Az ember teremtése óta még sohasem nyilvánult meg Isten dicsősége úgy, mint a Sínai-hegyen, a törvényadás alkalmával. »A föld rengett, az egek is csepegtek Isten előtt, és a Sínai-hegy is Isten előtt, az Izráel Istene előtt.« (Zsolt 68,9) A természet félelmetes megrázkódtatása közepette hatalmas kürtzengéshez hasonlóan hallatszott Isten hangja a felhőből. Az egész hegy megremegett, Izráel seregei pedig sápadtan, remegve borultak arccal a földre. Akinek hangjától akkor megremegett a föld, kijelentette: »Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is.« (Zsid 12,26) {Mar 40.4}   

Amikor Mózes lejött a hegyről Isten színe elől, ahol a bizonyságtételek tábláit kapta, a bűnös Izráel nem tudta elviselni a fényt, amely arcát megdicsőítette. Mennyivel kevésbé tekinthetnek majd a törvényszegők Isten Fiára, amikor megjelenik Atyja dicsőségében, mennyei seregek kísére tében, hogy ítéletet tartson törvényének megszegői és engesztelő vérének meg vetői fölött. {Mar 40.5}   

Isten gyermekeinek azonban nem lesz okuk félni az ítélet viharában. »Az Úr az Ő népének oltalma, és Izráel fiainak erőssége.« (Jóel 3,16) Az a nap, amely rettegést és pusztulást hoz Isten törvényének megszegõire, az istenfélők számára »kibeszélhetetlen és dicsőült örömöt« jelent majd (1Pét 1,8).” (Pát riárkák és próféták, 292–294. o.) {Mar 40.6}