× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

November 10. „Az odafelvalókkal törődjetek!”

„Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.” (Kol 3,2) „Amikor Isten népe e világ dolgai helyett a mennyre tekint, meglátja az irgalmasságot, a jóságot és a szánalmat, amelyet Isten tanúsít az emberek iránt. Szeretete válaszadásra készteti követőit: életük megmutatja majd a körülöttük lévőknek, hogy Isten Lelkének irányítása és uralma alatt állnak, s az odafelvalókkal törődnek, nem a földiekkel. {Mar 322.1}   

Amikor a mennyről elmélkedünk, a legemelkedettebb gondolatoknál időzhetünk, melyek csak befogadhatók értelmünk számára, de lehetetlen, hogy felfogjuk az örökkévalóság hatalmas titkát. Ám ha egész jellemünket a mennyről való gondolkodás befolyásolja, ez felemelő hatást gyakorol értelmünkre. {Mar 322.2}   

Amikor arra gondolunk, hogyan jött el Krisztus a világunkba, hogy meghaljon az emberért, megértünk valamit a megváltásunkért hozott áldozatából, és meglátjuk, hogy Isten nélkül nem létezik igazi jóság és nagyság. {Mar 322.3}   

Csak a Golgota keresztjéről ragyogó világosságban látjuk meg a bűn mélységét, és hogy a bűn miatt hová hullott alá az emberiség. Csak a mennyei világosságban érthetünk meg bármit is a megváltás csodájából. {Mar 322.4}   

Nemsokára otthon leszünk, és meghalljuk az Üdvözítő hangját, amint ezt mondja: »Küzdelmeitek véget értek. Lépjetek be Uratok örömébe!« Hallani szeretném ezeket az áldott szavakat. Dicsérni, áldani akarom Megváltónkat. Tisztelni akarom azt, aki a trónon ül, s arra vágyom, hogy hangomat újra meg újra visszhangozzák a menny csarnokai. Isten minden segítséget és erőt megad nekünk, és akkor megízlelhetjük az eljövendő világ örömeit.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 368. o.) {Mar 322.5}