× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

November 17. Az üdvözültek nagy sokasága

„Azután láttam, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak.” (Jel 7,9) {Mar 329.1}   

„Minden ágazatból, nyelvből, nemzetből és népből ott állnak Isten és a Bárány királyiszéke előtt, szeplőtelen, folt nélküli ruhában és drágakövekkel ékesített koronákkal. Az angyal azt mondta: »Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták ruháikat és megfehérítették«, míg azok, akik inkább a gyönyöröket szerették, mint Istent, az önmaguktól semmit meg nem tagadók, az engedetlenek elveszítették mind a két világot. Sem a földi, sem a halhatatlan élet nem az övék. {Mar 329.2}   

Azok a diadalmas emberek, akik most a győzelem énekét éneklik a mennyben, megjárták a földi szenvedések tüzes kemencéjét. A szűkölködésből, éhségből és gyötrelemből jöttek, a teljes önmegtagadásból és a csalódásokból. Nézz rájuk, a győztesekre! Nem szegények többé, nem bánkódnak többé, s nem gyűlöletesek más emberek előtt a Krisztusért. Nézd mennyei öltözéküket, amely fehér és ragyogó, minden királyi ruhánál gazdagabb. Nézd hit által drágakövekkel kirakott koronáikat – egyetlen földi uralkodó homlokát sem ékesítette ilyen diadém. {Mar 329.3}   

Figyeld hangjukat, amint hozsannát énekelnek, a győzelem pálmaágait lengetve. Dallamos zene tölti be a mennyet, amint felhangzanak e szavak: Méltó, méltó a megöletett Bárány, aki ismét feltámadt, örökre. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé. És az angyali sereg visszhangozza az örömteli, diadalmas éneket: »Ámen: Áldás és dicsőség, hálaadás és tisztesség, hatalom és erő a mi Istenünknek, mind örökkön-örökké.« (Jel 7,12) {Mar 329.4}   

Ama napon nyilvánvaló lesz, hogy az igaz életűek voltak a bölcsek, míg a bűnösök és engedetlenek ostobán cselekedtek… Szégyen és örök megvetés az osztályrészük. Akik együttműködtek Krisztussal, a mennyei trón közelében lesznek, tisztaságba és az örök igazságosság ruháiba öltözve.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 371. o.) {Mar 329.5}