× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

November 19. Gondolkozzunk a mennyei eseményekről!

„És mondtam néki: Uram, te tudod. És mondta nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” (Jel 7,14) {Mar 331.1}   

„János fehér ruhába öltözött csoportot látott… Isten templomában voltak. Ez történik mindazokkal, akik megragadták Krisztus érdemeit és megmosták ruháikat az Ő vérében. Isten mindent megtett, hogy Jézus Krisztussal trónjára ülhessünk, de ennek feltétele, hogy legyünk összhangban Isten törvényével… {Mar 331.2}   

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elveszítsük a mennyet. A menynyeiekről kellene szólnunk. Ott nincs halál, sem fájdalom. Miért vonakodunk beszélni ezekről a dolgokról? Miért időzünk csupán a földi ügyeknél? Az apostol arra int, hogy a mennyről beszélgessünk: »Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.« Krisztus nemsokára visszatér, hogy összegyűjtse azokat, akik felkészültek, és elviszi őket erre a dicső helyre. »Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik Őt várják üdvösségükre.« (Zsid 9,28) {Mar 331.3}   

Szeretünk erről az eseményről gondolkodni, vagy nem törődünk vele? …Minél többet beszélünk Jézusról, annál inkább visszatükrözzük az Ő isteni képmását. Szemlélés által változunk el. Tapasztalatokat kell szereznünk Krisztussal. Amikor összegyülekeztek, beszélgessetek Megváltónkról és szabadításáról… Minél többet szólunk Krisztusról, annál többet látunk meg makulátlan szépségéből… {Mar 331.4}   

Akik nem találnak örömet abban, ha Istenről gondolkodnak és beszélgetnek, nem fognak örülni az eljövendő életnek, ahol Isten örökké jelen van, népe között lakozik. De akik most, a földi életben szeretnek Istenről és a mennyről gondolkodni, boldogok lesznek ott… »És semmi elátkozott nem lesz többé; Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és Ő szolgái szolgálnak Néki. És látják az Ő orcáját; és az Ő neve homlokukon lesz.« (Jel 22,3–4)” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 370. o.) {Mar 331.5}