× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

November 22. „Boldogok, akik megmosták ruháikat a Bárány vérében”

„Boldogok, akik megtartják az Ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.” (Jel 22,14) {Mar 334.1}   

„Azt várjuk, hogy végül bejutunk a mennybe és csatlakozunk a mennyei kórushoz? Amilyen jellemmel a sírba szállunk, úgy támadunk fel. Most van a megtisztulás ideje… {Mar 334.2}   

János látta Isten trónját, és a trón körül egy csoportot, s megkérdezte: »Kik ezek?« A válasz így hangzott: »Ezek azok, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.« (Jel 7,14) Krisztus élő vizek forrásaihoz vezeti őket, és ott van az élet fája is. Olyan élet tárul fel itt előttünk, amely Isten életéhez mérhető. Nincs ott fájdalom, bánat, betegség, sem halál. Minden békés, harmonikus és szeretetteljes… {Mar 334.3}   

Most van itt az ideje, hogy kegyelmet és erőt kapjunk, s összekapcsolva emberi erőfeszítéseinkkel, igaz jellemet formálhassunk az örök életre. Ha ezt tesszük, tapasztaljuk, hogy Isten angyalai szolgálnak minket. Isten örökösei és Krisztus örököstársai leszünk. Amikor az utolsó trombitaszó felharsan, a halottakat Isten előhívja börtönükből, és az élők egy pillanat alatt elváltoznak, a halhatatlan dicsőség koronáját helyezik majd a győztesek fejére. A gyöngykapuk feltárulnak azok előtt, akik megtartották az igazságot. A küzdelem véget ért. {Mar 334.4}   

»Jöjjetek, Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely tinéktek készíttetett a világ alapítása óta.« (Mát 25,34) Szeretnénk elnyerni ezt az áldást? Én igen, és hiszem, hogy te is. Bárcsak Isten segítene neked, hogy megharcolhasd az élet csatáit, és győzelmet arass nap mint nap, s végül azok között legyél, akik beléphetnek a mennybe. Szeresd Jézust… Ne utasítsd vissza az Üdvözítőt, mert végtelen árat fizetett érted. Látom Jézus szeplőtlen szépségét, és azt szeretném, ha te is meglátnád.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 369. o.) {Mar 334.5}