× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

December 7. A királyi család

„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá; mert meg fogjuk Őt látni, amint van.” (1Ján 3,2) {Mar 349.1}   

„Járhat-e földi előléptetés ekkora megbecsüléssel, hogy valaki Isten fiává, a mennyei király gyermekévé, a királyi család tagjává lehet? A földi nemesek csak emberek, meghalnak és visszatérnek a porba. Dicséretük és tiszteletük nem jár tartós megelégedettséggel. De az Istentől jövő megbecsülés maradandó. Isten örököseivé, Krisztus örököstársaivá lenni kimondhatatlan gazdagságra jogosít – olyan kincsekre, amelyek értékéhez képest az arany és ezüst, a gyémánt és a földi drágakövek jelentéktelenek.” (Review and Herald, 1884. június 10.) {Mar 349.2}   

„Az Atyával és Fiával, Jézus Krisztussal való közösség azt jelenti, hogy megnemesedünk, kimondhatatlan öröm részesei és dicsőségesek leszünk. Az élelemnek, ruházatnak, munkának és jólétnek meglehet a maga értéke, de Istennel kapcsolatban lenni, s az isteni természet részesévé emelkedni – ez az igazi érték. Életünk legyen Krisztus által elrejtve Istenben. S bár még nem tudjuk, mivé leszünk, amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor mégis olyanok leszünk, mint Ő, mert úgy látjuk majd Őt, amint van. A keresztény jellem fejedelmi méltósága előragyog, mint a nap, s a Krisztus arcáról tündöklő sugarak visszatükröződnek azokról, akik megtisztították magukat, amint Ő is tiszta. Az sem túl nagy ár, ha mindenünket, még az életünket is feláldozzuk azért az előjogért, hogy Isten fiaivá legyünk.” (Bizonyságtételek IV., 357. o.) {Mar 349.3}   

„Amikor János halandó mivoltában látta Isten dicsőségét, halottként esett össze, mert nem bírta elviselni a látványt. De amikor Isten gyermekei halhatatlanságot öltenek magukra, úgy látják majd Őt, amint van. A trón előtt állnak majd, mert a szeretett Fiú elfogadta őket. Minden álnokságukat eltörölte, minden bűnüket elfedte. Most már láthatják Isten királyi székének teljes dicsőségét. Részt vettek Krisztus szenvedéseiben, munkatársai voltak a megváltásban, részestársai az örömben; ott látják Isten országában a megmentetteket, akik Istent dicsőítik az örökkévalóságon át.” (Bizonyságtételek IX., 285. o., magyar kiadás: 193. o.) {Mar 349.4}