× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

December 17. Nem várt jutalom

„Tudván, hogy ki-ki ami jót cselekszik, azt veendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados.” (Eféz 6,8) {Mar 359.1}   

„Istenért végzett munkánk gyakran csaknem gyümölcstelennek látszik. Komolyan és kitartóan igyekezhetünk jót tenni, többnyire mégsem látjuk az eredményeit. Úgy tűnik, hogy igyekezetünk kárba vész. Az Üdvözítő azonban biztosít, hogy a mennyben felfigyelnek tetteinkre, s a jutalom nem marad el. (…) {Mar 359.2}   

A szegény özvegy, aki az Úr kincstárába helyezte két fillérét, alig értette, amit tett. De önfeláldozása ezrek szívére hatott minden országban, minden korban. Példája nyomán fő- és közrendű, gazdag és szegény emberek juttattak ajándékokat Isten kincstárába. Mindez segített fenntartani a misszionáriusi állomásokat, kórházakat, táplálni a szegényeket, felruházni a mezíteleneket, meggyógyítani a betegeket, és hirdetni az igazságot a szegényeknek. Sokan részesültek önzetlen tettének áldásaiból. Isten napján az özvegy majd megláthatja tettének szerteágazó hatását. Ugyanígy történt Mária értékes ajándékával. Hány embert ihletett már szerető szolgálatra annak a feltört alabástrom edénynek az emléke! S milyen örömet jelent majd számára, amikor mindezt látni fogja!” (Bizonyságtételek VI., 305., 310. o.) {Mar 359.3}   

„»Bizony mondom néktek – jelentette ki Krisztus –, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit ez énvelem cselekedett, az is hirdettetik az ő emlékezetére.« (Mát 26,13) A Megváltó a jövőbe tekintett, s bizonyossággal szólt evangéliumáról, amelyet az egész világon hirdetni fognak. Ahová csak elér az evangélium, Mária ajándéka is árasztja illatát, és szívek nyernek áldást mesterkéletlen cselekedete által. Országok keletkeznek és szűnnek meg, uralkodók és hódítók nevét elfelejtik, de ennek az asszonynak a tette halhatatlan a szent történelem lapjain. Az a feltört alabástromszelence az idők végezetéig beszélni fog Isten szeretetéről az elbukott emberiség iránt.” (Jézus élete, 563. o., magyar kiadás: 482. o.) {Mar 359.4}   

„A Szentlélek minden késztetését, amely jóra és Istenhez vezeti az embereket, feljegyzik a menny könyveiben – és akik átadták magukat, hogy a Szentlélek munkálkodhasson általuk, Isten napján meglátják majd életük gyümölcseit.” (Bizonyságtételek VI., 310. o.) {Mar 359.5}