× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

December 19. Mennyei muzsika

„Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; örök öröm fejükön, vigasságot és örömöt találnak; eltűnik fájdalom és sóhaj.” (Ésa 35,10) {Mar 361.1}   

„A mennyben lesz zene és ének is, olyan zene, amelyet – az Istentől kapott látomásokat kivéve – emberi fül még nem hallott… {Mar 361.2}   

Énekesek és zenészek is lesznek ott. Fölemelik hangjukat és énekelnek az Úr dicsőségére. »Mert az Úr megvigasztalja Siont… pusztaságát olyanná teszi, mint az Éden, és sivatagját, mint az Úr kertje, öröm és vigasság találtatik abban, hálaadás és dicséret szava.« (Ésa 51,3)” (Education [Nevelés], 307. o.) {Mar 361.3}   

„Megmutatták nekem a menny rendjét, a tökéletes rendet, és elragadtatva hallgattam a csodálatos zenét. Amikor látomásom véget ért, a földi éneklés harsogónak és hangzavarnak tűnt. Egy völgyben angyalcsoportokat láttam, aranyhárfával. A hárfák végén állító csavar volt a hárfák hangolására és a dallam változtatására. Az angyalok ujja nem söpört végig a húrokon, hanem külön-külön érintette meg a húrokat a különböző hangok megszólaltatására. Mindig volt vezető angyal, aki először érintette meg a hárfát, megadta a hangot, majd mindnyájan csatlakoztak a gazdag, tökéletes zenéhez. Lehetetlen leírni a dallamos, mennyei, isteni zenét. Minden arc Jézus arcát tükrözi, és kimondhatatlan fényességgel ragyog.” (Bizonyságtételek I., 146. o., magyar kiadás: 140. o.) {Mar 361.4}   

„Micsoda ének lesz ott, amikor az Úr megváltottai találkoznak!… Az egész mennyet betölti a gazdag zene, a Bárányt dicsérő ének. Megmenekültek, örökre megmenekültek! A dicsőség országában az Istenéhez mérhető életet élni – ez a jutalom.” (HNA Biblia-kommentár VII., 982. o.) {Mar 361.5}   

Emberi nyelv nem képes elbeszélni a Menny dicsőségét. Amikor a jelenet elém tárul, elmerülök a csodálatban. Mindent felülmúló fényétől és rendkívüli dicsőségétől elragadtatva leteszem a tollat, és így kiáltok fel: „Ó, mily szeretet! Mily csodálatos szeretet!” A legmagasztosabb nyelv sem képes leírni a Menny dicsőségét és Megváltónk szeretetének határtalan mélységét! {Mar 361.6}