× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Február 5. A tévedhetetlen vezető

„Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.” (Jak 1,22) {Mar 44.1}   

„Isten felszólítja azokat, akik ismerik akaratát, hogy engedelmeskedjenek szavának. A gyöngeség, a kétfelé sántikálás és határozatlanság Sátán támadását zúdítja rájuk, s akik hagyják megerősödni e vonásokat, azokat menthetetlenül elsöprik a kísértések hullámai. Mindenkitől, aki Isten nevét vallja, elvárható, hogy felnövekedjék Krisztus, a keresztények élő vezetője teljességének mértékére. {Mar 44.2}   

Az élet sok veszélyes szakaszán vezetőre van szükségünk, amint a hajónak is révkalauz kell a homokzátonyok között, vagy a sziklás folyón. Hol találunk ilyen vezetőre? A Bibliához forduljatok, testvéreim! A Bibliát Isten ihlette, szent emberek írták. Pontosan és világosan megmutatja mind a fiatalok, mind az idősek kötelességeit. Emelkedetté teszi a gondolkodásunkat, a jellem tökéletes mértékét tárja elénk, csalhatatlan útmutató minden körülmények között, egészen életünk végéig. A Biblia lecsillapítja szívünket, szent örömmel tölti el lelkünket. Fogadjátok el mint tanácsadótokat, mint mindennapjaitok mértékét! {Mar 44.3}   

A Szentírásban az igazság ékköveinek ezrei rejtőznek, de a felületes kutató nem talál rájuk. Az igazság tárnái kimeríthetetlenek. Minél többet kutatjátok az Írásokat alázatos szívvel, annál bizonyosabb a fölemelkedésetek, s Pállal együtt így szólhattok: »Mekkora a mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily megfoghatatlanok szándékai, mily kifürkészhetetlenek útjai!« (Róm 11,33) {Mar 44.4}   

Mindennap valami újat kellene tanulnotok a Szentírásból. Kutassátok, mintha rejtett kincset keresnétek, mert az örök élet igéit tartalmazza. Imádkozzatok bölcsességért, hogy megérthessétek e szent írásokat. Ha ezt tennétek, új dicsőségekre bukkannátok Isten szavában. Tudnátok, hogy új és drága világosságot kaptatok olyan kérdésekben, amelyek az igazsághoz kapcsolódnak, s a Szentírás folyamatosan új értéket jelentene számotokra. {Mar 44.5}   

Szorgalmasan éljetek a kegyesség minden eszközével, hogy jellemetek átalakulhasson, s érett férfiúságra növekedhessetek Jézus Krisztusban!” (Bizonyságtételek V., 191–193. o.) {Mar 44.6}