× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Február 6. Válaszadásra készen

„Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.” (1Pét 3,15) {Mar 45.1}   

„Sokan, akik állítólag ismerik a korunknak szóló igazságot, azt sem tudják, miben hisznek. Nem ismerik hitük bizonyítékait. Nem értékelik a most folyó munkát. Amikor eljön a megpróbáltatás ideje, lesznek olyanok, akikről – bár ma másoknak hirdetik az igét – álláspontjuk megvizsgálásakor kiderül majd, hogy sok mindent nem tudnak elfogadhatóan megindokolni. Nem ismerik fel sötét tudatlanságukat, míg csak vizsgára nem kerülnek. Sokan vannak a gyülekezetben, akik magától értetődőnek veszik, amit hisznek, de nem ébrednek rá gyengeségeikre, amíg a viták kereszttüzébe nem jutnak. Ha majd elválasztják őket testvéreiktől, s kénytelenek lesznek egyedül, magukra hagyatva helytállni, csak akkor döbbennek rá, hogy milyen zavaros a felfogásuk arról, amit addig igazságnak tekintettek. {Mar 45.2}   

Isten felébreszti népét. Ha más eszköz nem használ, szakadásokat enged meg közöttünk, ami majd kirostálja a polyvát a búzából. Az Úr mindenkit hív, aki hisz Igéjében, hogy serkenjen fel az álomból. Drága igazság jött közénk, korunk szükségleteihez szabott… A hívők ne nyugodjanak bele a feltételezésekbe és emberi elgondolásokba. Alapozzák hitüket szilárdan Isten szavára, hogy amikor elérkezik a próba ideje, s hitüket meg kell indokolniuk, szelíden tudjanak bizonyságot adni a bennük élő reménységről.” (Bizonyságtételek V., 707–708. o.) {Mar 45.3}   

„Krisztus szolgái ne gondolkozzanak előre azon, mit mondanak majd, amikor hitük miatt megpróbáltatás éri őket. Úgy készüljenek fel a próbákra, hogy nap mint nap raktározzák el szívükben Isten szavának drága kincseit, táplálkozzanak Krisztus tanításából, és imádság által erősítsék hitüket. S amikor majd megpróbáltatásba vagy törvényszékek elé kerülnek, a Szentlélek emlékezetükbe idézi éppen azokat az igazságokat, amelyek elérik kérdezőik szívét. {Mar 45.4}   

Az Írások szorgalmas tanulmányozása által elnyert ismeretet Isten pontosan akkor villantja fel az emlékezetünkben, amikor szükség van rá!” (Counsels on Sabbath School Work [Tanácsok a szombatiskolai munkához], 40–41. o.) {Mar 45.5}