× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Február 11. Önvizsgáló kérdések

„Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az Ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.” (Zsolt 24,3–4) {Mar 50.1}   

„A Krisztussal egyesült lélek… harcolni fog minden törvényszegés és minden megkörnyékező bűn ellen. Napról napra fényesebben világít, napról napra győzelmesebb életet él. Erőről erőre jut, nem pedig gyengeségből gyengeségbe. {Mar 50.2}   

Senki ne csalja meg magát e tekintetben! Ha a szívben büszkeség, öncsalás, uralomvágy, beképzeltség, szentségtelen nagyravágyás, zúgolódás, elégedetlenség, keserűség, rágalmazás, hazugság és csalás rejtőzik, akkor ott Krisztus nem lakik… {Mar 50.3}   

Azoknak, akik azt állítják, hogy hiszik az igazságot, teljesen meg kell térniük, másként elbuknak a megpróbáltatás napján. Isten népe legyen szent, megtartásra való nép, választott nemzetség, jó cselekedetre igyekező… {Mar 50.4}   

Krisztus nem azért halt meg értetek, hogy a világ fiainak szenvedélyei, ízlései, szokásai uraljanak benneteket… A dicsőségbe csak az léphet be, akinek a szíve oda vágyik. Tegyük fel magunknak a kérdést: Vajon földi dolgokkal foglalkozom? Tiszták-e a gondolataim? A menny légköre vesz körül, vagy gonoszsággal fertőzöm embertársaimat? Komoly, odaadó ember vagyok? Istennek szolgálok tisztaságban és szentségben? Kérdezzük meg őszintén magunktól: Isten gyermeke vagyok-e, vagy sem? {Mar 50.5}   

Minden gyülekezetünk alapos reformációra szorul. Uralja Isten megtérítő, átalakító ereje a gyülekezetet! Ne halasztgassuk az előkészület napját! Ne szenderegjünk felkészületlenül, mint akiknek nincs olaj a lámpásukban! Ne maradjunk veszélyes bizonytalanságban! Komolyan kérdezzük meg magunktól: az üdvözülendők között vagyok-e, vagy sem? Megállok-e Isten előtt? Csak akinek tiszta a keze, az tud megállni ama napon. {Mar 50.6}   

Isten minden gyermekének kiváltsága, hogy pillanatról pillanatra igazi keresztény legyen, s akkor az egész menny felsorakozik mellette.” (Bizonyságtételek a prédikátoroknak, 440–443. o.) {Mar 50.7}