× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Február 12. Legyetek készen!

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” (1Pét 2,9) {Mar 51.1}   

„Sokak számára közhellyé vált, elveszítette jelentőségét a figyelmeztetés, hogy Jézus hamarosan eljön az ég felhőiben. Nem várakoznak, nem virrasztanak, s önző, világias lelkületük elárulja szívük gondolatát: »Az Úr halogatja eljövetelét.« (Luk 12,45) {Mar 51.2}   

Napjainkban az önzés és a világ szokásaihoz való alkalmazkodás ugyanolyan lelkülete él, mint Noé idejében. Sokan, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, világi célokat hajszolnak, s ezzel meghazudtolják hitvallásukat. Csak ültetni és építeni fognak, venni és eladni, enni-inni, házasodni kegyelemidejük utolsó percéig. Sokan élnek így közülünk… {Mar 51.3}   

Nehéz a szívem, amikor látom sorainkban a lelkiség égető hiányát. A világ divatja és szokásai, a büszkeség, szórakozás, hivalkodás, fényűzés a ruházkodásban és az otthonokban – ezek rabolják meg Isten kincstárát. Sokan önző vágyaik kielégítésére fordítják a javakat, melyeket arra kellene felhasználniuk, hogy az igazságot terjesszék a világon. {Mar 51.4}   

A világosság és a nappal gyermekei ne gyűjtsék maguk köré az éjszaka árnyait, a sötétséget, amely az engedetleneket borítja. Ellenkezőleg: álljanak hűségesen őrhelyükön, legyenek a fény tükrei, gyűjtsék Istentől a világosságot, hogy a sötétben élőkre ragyogtathassák. Az Úr elvárja népétől, hogy őrizze meg kiváltságát, s ne utánozza az istentelenek szokásait. {Mar 51.5}   

A keresztények »választott nemzetség, szent nemzet« a világban, tehát »annak dicsőségét hirdessék, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívta ki őket«. Ennek a világosságnak nem szabad elhalványulnia, hanem egyre fényesebben és ragyogóbban kell tündökölnie, s végül teljes nappallá válnia. A lelket megvidámító örömüzenet: »Küszöbön az Úr eljövetele, legyetek készen!«, ma sem kevésbé igaz, mint amikor először hallottuk.” (Bizonyságtételek V., 13–17. o.) {Mar 51.6}