× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Február 21. Kísértések álruhában

„Tudom, hogy eltávozásom után jönnek közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Sőt közületek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják.” (Gal 20,29–30) {Mar 60.1}   

„Isten egész népére építi munkáját, s nem választ ki csupán egy-egy embert itt-ott, mint akik egyedül érdemesek arra, hogy rájuk bízza az igazságot. Nem közöl egyvalakivel olyan új világosságot, amely ellenkezik a gyülekezet megalapozott hitével. Minden hitújításkor támadtak emberek, akik effélét hirdettek. {Mar 60.2}   

Valaki elfogad valamely újnak és eredetinek tűnő gondolatot, amely látszólag nem ütközik az igazsággal, hosszan időzik e témánál, folyton erről beszél, míg csak szépségesnek és fontosnak nem tűnik számára. Mert az ellenségnek hatalmában áll hamis megvilágításba helyezni a dolgokat. Az illető végül is saját gondolatainak, nagyszerűnek vélt nézeteinek foglya lesz, az igazság pedig gyökerestől kiszakad a szívéből. {Mar 60.3}   

Figyelmeztetlek, hogy óvakodj az ilyen mellékes kérdésekől, amelyek hajlamosak eltéríteni az elmét az igazságtól! A tévedés sohasem ártalmatlan, sohasem szentel meg, de mindig zűrzavart és széthúzást okoz. Mindig veszélyes. {Mar 60.4}   

Sátán ezer álcázott kísértést készített elő az igazság világosságában járók vesztére. Az egyetlen biztos út számunkra, ha nem fogadjuk el a Szentírás új értelmezését, mielőtt tapasztalt testvérek elé nem terjesztenénk. Helyezzük azt kezükbe alázatos, tanítható lelkülettel, és ha nem látnak világosságot benne, fogadjuk el döntésüket. {Mar 60.5}   

Sátán szüntelenül tevékenykedik, de csak kevesen tudják, mennyire leleményes, mennyire fáradhatatlan. Isten népe készüljön arra, hogy ellenáll a ravasz ellenségnek, mert ettől az ellenállástól reszket Sátán. Jobban ismeri hatalmának korlátait, mint mi, s tudja, hogy könnyen felülkerekedhetünk, ha ellenállunk és szembefordulunk vele. Az isteni erő által a leggyöngébb szent is legyőzheti a gonoszt és összes angyalát. S ha erőpróbára kerül sor, Isten gyermeke bebizonyíthatja, hogy felülről kapott erőt. Sátán ezért hangtalanul lép, észrevétlenül mozdul, álcázza jelenlétét. Nem kockáztatja a nyílt ütközetet, nehogy felébressze a keresztény szunnyadó erőit, s nehogy a hívő imában forduljon Istenhez.” (Bizonyságtételek V., 210–213. o.) {Mar 60.6}