× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Február 23. Az elérendő cél

„Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” (1Thess 5,23) {Mar 62.1}   

„Amikor Pál azt írta: »az Isten békessége szenteljen meg titeket teljesen«, nem arra buzdította hittestvéreit, hogy tűzzenek ki célul olyan magas mércét, amely elérhetetlen számukra; nem azért imádkozott, hogy olyan áldásokat kapjanak, amelyeket Istennek nem áll szándékában megadni. Tudta, hogy mindazoknak, akik majd alkalmasak lesznek arra, hogy Krisztussal találkozzanak, tiszta és szent jelleműeknek kell lenniük.” (Christian Temperance and Bible Hygiene [Keresztény mértékletesség és bibliai egészségtan], 54. o.) {Mar 62.2}   

„Ha a gyülekezet tagjai gyakorolnák is hitüket, és ha őszinte, komoly egészségreformerek volnának, valóban »látványosságai lennének a világnak«. Sokkal nagyobb igyekezetet kell tanúsítani azok üdvössége érdekében, akik mit sem tudnak az igazságról. {Mar 62.3}   

Nagyobb reformoknak kell végbemenniük azok között, akik azt állítják, hogy Krisztus közeli megjelenésére várnak. Egészségügyi reformot kell véghezvinni, olyan munkát, amelyet még nem végeztünk el. Tudatában kellene lennünk a húsevés veszélyének, mégis vannak, akik még állatok húsát eszik, s így veszélyeztetik a fizikai, mentális és lelki egészséget. Sokan, akik még csak félig tértek meg a húsevést illetően, el fogják hagyni Isten népét. {Mar 62.4}   

Az étvágy uralkodó hatalmát ezrek pusztulása bizonyítja, mert ha ezen a területen győztek volna, lett volna erkölcsi erejük, hogy győzelmet arassanak Sátán minden más kísértése felett is. Ám azoknak, akik az étvágy rabszolgái, nem lesz tökéletes, keresztény jellemük. Az ember hatezer éven át tartó folyamatos törvényszegése betegséget és halált zúdított a világra az engedetlenség következményeként. És ahogy közeledünk az idők végéhez, Sátán kísértése, hogy elégítsük ki önző étvágyunkat, sokkal erősebb lesz, és nehezebb lesz győzni felette. {Mar 62.5}   

Isten megpróbál bennünket lépésről lépésre visszavezetni eredeti tervéhez, hogy az ember a Föld természetes táplálékaival éljen. Azok között, akik az Úr jövetelére várnak, a húsevés végül megszűnik, a hús nem lesz többé étrendjük része. Ezt a végcélt szem előtt kell tartanunk, és igyekeznünk kell, hogy határozottan munkálkodjunk érte.” (Counsels on Health [Egészségügyi tanácsok], 575., 574., 450. o.) {Mar 62.6}