× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Február 25. Sátán utolsó hadjárata

„Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.” (1Ján 2,18) {Mar 64.1}   

„Az ellenség most utolsó hadjáratára készül az egyház ellen. Olyan jól elrejtőzött, hogy sokan alig hisznek a létezésében, még kevésbé tudnak döbbenetes tevékenységéről és hatalmáról… {Mar 64.2}   

Az ember Sátán foglya, s természete az ő sugallatainak követésére, parancsainak teljesítésére hajlik. Az embernek önmagában nincs ereje, hogy sikeresen ellenálljon a gonosznak. Csak ha életerős hit által Krisztus lakik a szívében, ha Ő irányítja a kívánságait, s felülről származó erővel támogatja, akkor szállhat szembe ilyen rettenetes ellenséggel. A védekezés minden más módja teljesen hiábavaló. Egyedül Krisztus hatalma korlátozza az ellenség erejét… Sátán pillanatnyi megállás nélkül ügyködik, szertejár a világon, keresve, kit nyeljen el (1Pét 5,8). De a hitből fakadó buzgó ima meghiúsítja a legnagyobb erőfeszítéseit is. {Mar 64.3}   

Az ellenség Isten maradék népét is a világot jellemző általános romlásba akarja sodorni. Amint Krisztus eljövetele közeleg, egyre inkább igyekszik elveszíteni őket. Férfiak és nők lépnek majd elő, akik azt állítják, hogy új világosságot, új kijelentést kaptak. Céljuk, hogy megingassák a régi tájékozódási pontokba vetett hitet. Tételeiket nem vizsgálják meg Isten Igéje fényénél. Hamisságokat terjesztenek, és többen beleesnek majd ebbe a csapdába. Nem lehetünk elég óvatosak a tévelygés bármilyen formájával szemben, mert az ellenség megállás nélkül próbálkozik, hogy embereket vonjon el az igazságtól… {Mar 64.4}   

Vannak, akiknek a jellemük nem szilárd, olyanok, mint a gitt, bármilyenné alakíthatók. Nincs határozott formájuk, nincs bennük állandóság, és gyakorlati hasznuk sincs a világon. Le kell győzniük a gyengeséget, határozatlanságot és tehetetlenséget. Az igaz keresztény jellem hajlíthatatlan, s a kedvezőtlen körülmények miatt nem alakul át, nem lehet legyőzni. Legyen az embernek erkölcsi tartása, legyen becsületes, hogy ne tudják hízelgéssel befolyásolni, ne lehessen megvesztegetni vagy megfélemlíteni… {Mar 64.5}   

Isten határt szabott, amelyen Sátán nem léphet túl. Legszentebb hitünk ez a védelem. S ha megerősödünk a hitben, akkor biztonságban is leszünk: a Mindenható oltalmában.” (Bizonyságtételek V., 213–216. o.) {Mar 64.6}