× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Március 1. Közel van az Úr napja

„Jaj, ez a nap! Bizony közel van az Úr napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a Mindenhatótól.” (Jóel 1,15) {Mar 68.1}   

„A próféciák, melyeket a nagy VAGYOK adott Igéjében, láncszemekként egymáshoz kapcsolják az eseményeket – a múlt örökkévalóságától a jövő örökkévalóságáig –, és megmondják, hol állunk ma a korszakok folyamatában, s mit várhatunk az eljövendő időben. Mindazt nyomon követhetjük a történelem lapjain, aminek a próféciák szerint napjainkig be kellett következnie, és biztosak lehetünk abban, hogy mindaz, ami még hátravan, be fog teljesedni a maga idejében. {Mar 68.2}   

Az idők jelei ma azt mutatják, hogy nagy és ünnepélyes események küszöbén állunk. Világunkban minden kavarog. Szemünk előtt teljesednek be az események, amelyeknek a Megváltó próféciája szerint meg kell előzniük az Ő eljövetelét. »Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről… Nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, lesznek éhségek és döghalálok, s földindulások mindenfelé.« (Mát 24,6–7) {Mar 68.3}   

Mindenki számára rendkívül nagy jelentőségű időben élünk. Uralkodók és politikusok, bizalmi állásban levő és vezető helyet betöltő emberek, minden társadalmi osztályból való gondolkozó férfiak és nők figyelik a körülöttünk zajló eseményeket. Figyelik a nemzetek egymás közti viszonyát, észreveszik, milyen nagy a feszültség minden területen. Ráébrednek arra, hogy valamilyen súlyos és döntő esemény van készülőben – a világ rettenetes válság előtt áll. {Mar 68.4}   

A Biblia, és csakis a Biblia ad helyes látást ezekről a dolgokról. Benne tárulnak fel világunk történelmének végső nagy jelenetei, azok az események, amelyek gyorsan közelednek. Közeledésükre megremeg a föld, és az emberek meghalnak a félelemtől. {Mar 68.5}   

Az egyéneknek és nemzeteknek oda kell állniuk a mérlegre, amely annak kezében van, aki sohasem téved. Mindenki maga határoz sorsáról, Isten pedig mindent a kezében tartva megvalósítja szándékát. {Mar 68.6}   

A keresztényeknek fel kell készülniük arra, ami nemsokára meglepetésszerűen szakad a világra. Isten Igéjének szorgalmas tanulmányozásával készülhetnek fel erre, és azzal, hogy igyekeznek összhangba hozni életüket az Úr előírásaival.” (Próféták és királyok, 332–333., 388. o.) {Mar 68.7}