× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Március 2. Bűnbetegek orvossága

„Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.” (Ésa 1,5–6) {Mar 69.1}   

„Van gyógyszere a bűntől beteg léleknek. Ez a gyógyszer Jézus. Kegyelme elegendõ a leggyengébbnek is, és a legerősebbnek is részesülnie kell benne, hogy el ne vesszen. {Mar 69.2}   

Láttam, hogyan tehetünk szert erre a kegyelemre. Menj be a szobádba és könyörögj Istenhez: »Teremts új szívet bennem, és éleszd fel bennem újra az erős lelket!« (Zsolt 51,12) Légy lelkiismeretes és őszinte! Sokat tehet az igazak odaadó könyörgése. Ha imádkozol, küzdj úgy, mint Jákób! Neked is meg kell feszítened az erődet! {Mar 69.3}   

Keressétek az Urat teljes szívetekből! Gyertek lángolón, és amikor bizonyosak vagytok benne, hogy Isten segítsége nélkül pusztulás vár rátok, amikor úgy vágyakoztok utána, ahogyan a szarvas vágyakozik a folyóvizek után, akkor az Úr gyorsan megerősít majd titeket. Akkor békességetek minden értelmet felülhalad majd. Ha üdvözülni akartok, imádkoznotok kell. Szakítsatok időt rá! Imáitokat ne siessétek el, és ne legyetek felületesek. Könyörögjetek Istenhez, hogy munkálja bennetek a tökéletesedést, hogy a Lélek gyümölcsei éljenek bennetek, és világosságotok fénye áradjon a világra. Ne legyetek Isten ügyének kerékkötői és átkai, amikor segítség és áldás lehetnétek. Azt mondja Sátán, hogy nem örvendezhettek teljesen és szabadon a megváltásnak? Ne higgyetek neki! {Mar 69.4}   

Láttam, hogy minden keresztény kiváltsága, hogy örüljön Isten Lelke indíttatásainak. Édes mennyei béke itatja majd át a gondolataitokat, s szerettek majd Istenről és a mennyről elmélkedni. Örülni fogtok csodálatos ígéreteinek. {Mar 69.5}   

Ha a hitvalló keresztények jobban szeretik Jézust a világnál, szívesen beszélnek majd Őróla, legjobb barátjukról. Amikor rádöbbentek elveszett állapotukra, Jézus sietett a segítségükre. Ha elfáradtak, és a bűn megterhelte őket, Őhozzá fordultak. Elvette bűntudatukat és vétkük terhét, elvette bánatukat és gyászukat, s megváltoztatta gondolkodásmódjukat: amit valamikor szerettek, most gyűlölik, és amit gyűlöltek, most szeretik. {Mar 69.6}   

Benned is végbement ez a nagy változás?” (Bizonyságtételek I., 152–154. o.) {Mar 69.7}