× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Március 3. Új élet

„Felelt Jézus: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: szükség néktek újonnan szü- {Mar 70.1}   

letnetek.” (Ján 3,5–7) „Aki saját jó cselekedetei révén próbálja elérni a mennyet, lehetetlent kísérel meg. Nincs biztonságban, aki csupán a kegyesség külsőségeit ölti fel. A keresztény élet nem a régi módosítása vagy javítása, hanem a természet átalakulása. Az önző »én« és a bűn halála nyomán egészen új élet fakad. Ezt a változást csak a Szentlélek hatékony munkálkodása képes létrehozni. {Mar 70.2}   

Lehet, hogy az ember nem tudja megmondani megtérése pontos idejét, vagy felidézni az összes körülményt a megtérés folyamatában, de ez nem azt bizonyítja, hogy megtéretlen. Krisztus folyamatosan munkálkodik a szívben valaki által, aki éppoly láthatatlan, mint a szél. A kapott benyomások apró lépésekkel – a befogadó számára talán észrevétlenül – Jézus Krisztus felé vonják a lelket… Egyszer csak, amikor határozottabb kérleléssel közeledik hozzánk a Szentlélek, örömmel adjuk át magunkat Jézusnak. Sokan ezt váratlan megtérésnek nevezik, pedig Isten Lelke türelmes, hosszas munkájának eredménye. {Mar 70.3}   

A szél láthatatlan, de olyan hatásokat kelt, amelyek láthatók és érezhetők. Így válik nyilvánvalóvá a Szentlélek emberi szívben végzett munkája is az olyan ember cselekedeteiben, aki már tapasztalta a megmentő erőt. Amikor Isten Lelke birtokba veszi a szívet, átalakítja az életet. Az ember elveti a bűnös gondolatokat, és feladja a gonosz cselekedeteket. Szeretet, alázat, békesség veszi át a harag, irigység, viták helyét. A szomorúságot öröm váltja fel. Senki sem látja a kezet, amely leemelte a terhet. Az áldás akkor érkezik, amikor a lélek hittel alárendeli magát Istennek. Ekkor az emberi szem számára láthatatlan hatalom egy új lényt teremt Isten képmására. {Mar 70.4}   

A véges elme képtelen felfogni a megváltás művét. Titka meghaladja az emberi tudást. Aki azonban átmegy a halálból az életre, mégis megérti, hogy ez isteni valóság. A megváltás kezdetét személyes tapasztalat folytán ismerhetjük meg. Eredményei pedig az örökkévalóságon át láthatók lesznek.” (Jézus élete, 136–137. o.) {Mar 70.5}