× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Március 4. Ami az életben a legfontosabb

„Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát 6,33) {Mar 71.1}   

„A fő cél a mennyek országa, Krisztus igazságossága. Egyéb célokat csak másodlagosnak szabad tekintenünk. {Mar 71.2}   

Sátán nehéznek mondja a megszentelődés útját, a világi élvezeteken át vezető utat pedig virágokkal hintettnek. A csábító hamis és hízelgő szavakkal ecseteli előttetek a világ örömeit. A hiúság romlott természetünk egyik legerősebb varázsa, és Sátán tudja, hogy ehhez eredményesen fordulhat. Eszközein keresztül hízeleg nekünk. Lehet részünk dicséretben, amely legyezgeti hiúságunkat, s növeli bennünk a büszkeséget és önérzetet. Így azt gondolhatjuk, hogy ilyen tehetséggel, szépséggel felruházva nagy kár lenne kijönnünk a világból és elválni tőle, kár lenne kereszténynek lennünk, és meghalnunk mind a világ dicsérete, mind bírálata számára. Sátán azt súgja nekünk, hogy ilyen képességekkel élvezni tudnánk a világ örömeit. Azonban gondoljuk meg, mivé lesznek végül a világ örömei, és amit vetünk, azt kell majd aratnunk is. Túlságosan értékes a személyes szépség, tehetség és képességek ahhoz, hogy Istennek szenteljük őket? Neki, aki teremtett, és aki percről percre vigyáz ránk? Túl becsesek volnának a képességeink ahhoz, hogy Istennek ajánljuk azokat? {Mar 71.3}   

A fiatalok azt hangoztatják, hogy szükségük van valamire, ami leköti a gondolataikat. Láttam, hogy öröm rejlik a szorgalomban, és elégedettség a hasznos életben. Vannak, akiknek munkájuk befejezése után kell valami, ami lekösse az érdeklődésüket. Valamilyen szellemi foglalkozás vagy szórakozás, amely pihenést, felüdülést jelent számukra a gondok közepette és a fárasztó munka után. A keresztény reménység az, amire szükségük van. Az Ige megnyugtatja a hívőt, biztosan vezeti az igaz boldogság forrásához. A fiatalok tanulmányozzák Isten Igéjét, elmélkedjenek és imádkozzanak, s rá fognak jönni, hogy ennél jobban nem tölthetik el szabad perceiket. {Mar 71.4}   

Fiatal barátaim! Szakítsatok időt rá, hogy próbára tegyétek magatokat: vajon Isten szeretetében éltek-e? Igyekezzetek, hogy elhívásotok ne legyen hiábavaló.” (Bizonyságtételek I., 466–467. o.) {Mar 71.5}   

„Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát. Ez legyen az első és az utolsó. Igen buzgón törekedjetek arra, hogy megismerjétek Őt, akinek megismerése: örök élet. Krisztus és igazsága a lélek üdvössége.” (Fundamentals of Christian Education [A keresztény nevelés alapjai], 484. o.) {Mar 71.6}