× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Március 5. A menny hibátlan igazgyöngye

„Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45) {Mar 72.1}   

„Az értékes igazgyöngy: Krisztus… Az Ő igaz lénye hibátlan, makulátlan, mint a fehér, tiszta gyöngy. Isten nagy és drága ajándékát az ember nem teheti tökéletesebbé. Nincs szépséghibája. Krisztusban van »a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve« (Kol 2,3). Ő »bölcsességül lett nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul« (1Kor 1,30). Krisztusban az ember megtalálja mindazt, amire a jelenlegi és az eljövendő élethez szüksége van. Megváltónk az értékes igazgyöngy. Hozzá mérten minden mást »kárnak« ítélhetünk. {Mar 72.2}   

A példázat nem ajándékként tünteti fel az igazgyöngyöt. A kereskedő minden vagyonát odaadta érte. Sokan kérdezik, hogy ez mit jelent, hiszen a Szentírás ajándéknak mondja Krisztust. Ő valóban ajándék, de csak azoknak, akik teljesen átadják magukat Neki – lelküket, testüket, értelmüket egyaránt. Krisztusnak kell adnunk önmagunkat, mert csak így tudunk minden kívánalmának készséggel engedelmeskedni. Egész lényünk, minden képességünk és adottságunk az Úré. Szenteljünk mindent szolgálatára! Ha teljesen átadjuk magunkat Neki, Krisztus a menny minden kincsével együtt nekünk adja önmagát. Így miénk lesz a legértékesebb igazgyöngy. {Mar 72.3}   

Ezt a gyöngyöt meg lehet vásárolni ott, ahol a menny kegyelmét árulják – pénz nélkül, ingyen. Mindenki megszerezheti a menny javait. Az igazság drágaköveinek kincsestára mindenki előtt nyitva áll… Megváltónk szeretettel szólít: »Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy.« (Jel 3,18) A legszegényebb éppúgy megveheti az üdvösséget, mint a leggazdagabb, mert nem földi fizetőeszközért kapható, nem világi vagyon az ára. Miénk lehet, ha készségesen engedelmeskedünk Krisztusnak, mert Ő – saját tulajdonaiként – igényt tart ránk… {Mar 72.4}   

Az üdvösséget nem érdemelhetjük ki, de keresnünk kell – odaadásunkkal és kitartásunkkal tanúsítva, hogy a világon mindenről le tudunk mondani érte.” (Krisztus példázatai, 73–74. o.) {Mar 72.5}